Sportovně technická komise

Členové Sportovně technické komise zajišťují a dohlíží na plnění Soutěžního a zejména Klasifikačního řádu ČAPEK.

STK pořádá pravidelná školení pro pořadatele turnajů ČAPEK a zároveň je kdykoli k dispozici pro konzultace ohledně technického zajištění turnajů (použití programu pro vedení turnaje, volba systému hry, zveřejnění propozic turnaje a jejich změny atd.)

STK spravuje software pro vedení turnaje, aktualizuje stránky ČAPEK a sestavuje žebříček hráčů ČAPEK dle platného Klasifikačního řádu.

STK deleguje zástupce ČAPEK na turnaje kategorie Prestige, SuperPrestige, MČR a Centrope Cup.


Předseda STK:

Jiří Koreš st., e-mail jirka.kores@gmail.com

Členové:

Vladimír Brázda, e-mail vlad.brazda@gmail.com

Jindřich Kauca, e-mail jindrich.kauca@gmail.com

Tomáš Kutý, e-mail tomas.kuty1@gmail.com

Jan Marhoul, e-mail marhoul.j87@gmail.com

Vilém Meduna, e-mail medunavilem@gmail.com

Ivo Michálek, e-mail michalekivo@gmail.com

Michal Preuss, e-mail michal.preuss@gmail.com

Pavel Vlk, e-mail pavel.vlk@email.cz

Nástěnka STK

Aktualizace řádů

Na základě změn odsouhlasených fórem zástupců klubů (FZK) za rok 2015 byly aktualizovány řády ČAPEK.
Michal Preuss - vloženo: 13. 3. 2016

20. Prvomájové koule Barona Prášila jako regionál

Na žádost pořadatele C.T.P. Club Ořech bude turnaj řazen v kategorii regionál namísto kategorie prestige. To umožní startování nelicencovaných hráčů.
Michal Preuss - vloženo: 9. 2. 2016

20. Přimrzlé koule jsou nebodované

Turnaj pořádaný klubem C.T.P. Club Ořech konaný 5.12.2015 je nebodovaný, protože herní systém nesplnil podmínku KŘ ČAPEK, kdy počet kol nutných k vítězství v tunaji musí být alespoň takový, jako by se hrálo systémem KO bez základní části.
Michal Preuss - vloženo: 12. 12. 2015

Aktualizace seznamu certifikovaných koulí - listopad 2015

Seznam všech výrobců a typů koulí, které jsou FIPJP certifikovány pro mezinárodní soutěže, byl aktualizován.
Michal Preuss - vloženo: 8. 12. 2015

Nový turnaj v termínové listině

Turnaj "Vo Jarinovy koule - 19. ročník" bude pořádán klubem HP Třebíč a je zařazen do termínové listiny ČAPEK na sobotu 11.7.
Michal Preuss - vloženo: 5. 6. 2015

Aktualizace seznamu certifikovaných koulí - květen 2015

Seznam všech výrobců a typů koulí, které jsou FIPJP certifikovány pro mezinárodní soutěže, byl aktualizován.
Michal Preuss - vloženo: 5. 6. 2015

Změna data u Vajtových koulí

Turnaj pořádaný klubem PK 1293 Vojnův Městec se nově bude konat 20.6.2015.
Michal Preuss - vloženo: 26. 4. 2015

MČR 1x1 bude ve Vědomicích

Vzhledem k tomu, že MS jednotlivců se koná jen jednou za dva roky, bude letošní MČR jednotlivců nepostupové. Proto není potřeba vybírat reprezentanty a VV rozhodl pro letošní rok zachovat stávající formát MČR. Turnaj se bude konat 5.9. ve Vědomicích, pořádaný klubem PK Jupiter Vědomice. Rezervovaný termín 19.9. nebude vužit pro účely MČR.
Michal Preuss - vloženo: 27. 3. 2015

Změna data u Pepáčkova koulení

Turnaj pořádaný klubem PCP Lipník se nově bude konat 30.5.2015.
Michal Preuss - vloženo: 20. 2. 2015

Změna data u Košonku Zdenka Vavroviče

Turnaj pořádaný klubem PC Sokol Lipník se nově bude konat 18.4.2015.
Michal Preuss - vloženo: 19. 2. 2015