Aktuality

Harmonogram přihlášek na MČR 3x3 mužů - kvalifikace na MS

Podle následujících termínů bude probíhat přihlašování na MČR mužů - kvalifikace na MS.
celý článek + diskuze
Vladimír Brázda ml. - vloženo: 10. 5. 2015

Centrope Cup Rakousko - pozvánka

Ve dnech 2.5. a 3.5. se koná CC Rakouska 2015 v Illmitz.

Oficiální pozvánka na Centrope Rakouska je ke stažení zde.

Michal Preuss - vloženo: 14. 4. 2015

Diskuze ke stanovám ČAPEK

Registrovaní hráči ČAPEK mají možnost na stránkách czechpetanque.cz po přihlášení sdělovat ve speciálním diskuzním fóru „Stanovy - diskuze“ názory na činnost ČAPEK a průběžně sledovat vývoj a navržené varianty stanov a případně podávat připomínky a návrhy.

Michal Preuss - vloženo: 3. 4. 2015

Rozpis MČR klubů 2015

Ligová komise po ukončení přihlášek sestavila a zveřejnila rozpis zápasů Extraligy a 1. ligy. Do 1. ligy se přihlásilo 11 týmů, které jsou rozděleny na regiony Západ a Východ. Rozpisy jsou k vidění zde:
Extraliga
1. liga
Vladimír Brázda ml. - vloženo: 19. 3. 2015

Nové stanovy asociace ČAPEK

Od začátku roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který ukončil činnost občanských sdružení a převedl je na spolky. Tato významná změna se týká všech klubů v ČAPEK a také samotné asociace.

Spolky musí změnit svůj název a přizpůsobit stanovy tak, aby neodporovaly ustanovením NOZ, a ukládat je do veřejně přístupné sbírky listin. Na druhé straně dává NOZ spolkům velkou volnost při úpravě vnitřní organizace spolku.

K přípravě nových stanov ustavil výkonný výbor asociace pracovní skupinu, která připravuje návrh stanov v několika variantách.

Hráči ČAPEK budou mít možnost na stránkách asociace po přihlášení průběžně sledovat vývoj a navržené varianty stanov a případně podávat připomínky a návrhy ve speciálním diskuzním fóru.


celý článek + diskuze
Michal Preuss - vloženo: 17. 3. 2015

Termínová listina 2015

Turnaje ČAPEK byly zařazeny do termínové listiny pro rok 2015.
celý článek + diskuze
Michal Preuss - vloženo: 19. 2. 2015

MČR klubů 2015

Do 1.3. je možno přihlásit týmy do Extraligy a 1. ligy. Podrobné informace byly rozeslány e-mailem na adresy kapitánů a prezidentů všech klubů ČAPEK. Na základě zaslaných připomínek bylo rozhodnuto o změnách v Soutěžním řádu pro rok 2015. Největší změnou je zrušení 3-bodové výhry. Soutěžní řád je ke stažení zde.
Hrací termíny:
8.5.2015
5.7.2015
20.9.2015
4.10.2015
Vladimír Brázda ml. - vloženo: 16. 2. 2015

Rekvalifikační kurz

Rekvalifikační kurz "Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo zdravotnictví"
celý článek + diskuze
Petr Stoklásek - vloženo: 12. 2. 2015

Staronovým prezidentem ČAPEK se stal Petr Stoklásek

Volba prezidenta, Praha, Strahov, 7. únor 2015
celý článek + diskuze
Martin Bartoš - vloženo: 7. 2. 2015

Členské příspěvky 2015

Výzva k úhradě členských příspěvků pro letošní rok, platby za turnaje v termínové listině ČAPEK
celý článek + diskuze
Martin Bartoš - vloženo: 16. 1. 2015