Specifické turnaje v termínové listině

Do letošní termínové listiny byly zařazeny tři specifické turnaje, kde pořadatel různým způsobem vymezuje složení týmů, které mohou startovat - mimo již zavedená omezení muži/ženy, junioři/senioři nebo mixy. Přihlášené týmy, které nebudou splňovat pořadatelem zvolená kritéria, budou průběžně odhlašovány.

Motivem specifických turnajů je myšlenka rozšířit nabídku o různé, potenciálně zábavné formy a získat další zájemce o pétanque. Tyto turnaje však vyžadují specifické přihlašování týmů. Pořadatelé proto v propozicích určují, jak mají být týmy sestaveny. Aby bylo dosaženo účelu těchto turnajů a turnaje úspěšně proběhly, je nutné se před přihlášením na turnaj pečlivě seznámit s jeho propozicemi.

Týmy, které zásady přihlašování stanovené pořadatelem nedodrží, budou odhlášeny správcem turnaje nebo administrátorem. V případě, že v přihlášce nebude uveden kontakt na tým, tento tým o svém vyřazení nebude nijak informován. Proto doporučujeme kontaktní informace v přihláškách vždy vyplňovat.

Specifické turnaje 2016:

11. 6. 2016 Turnaj generací (Vrchlabí) - dvojice složené z juniora a nejuniora (bez omezení)

21. 8. 2016 Přátelský turnaj (Ořech) - dvojice složené z registrovaného a neregistrovaného hráče

29. 10. 2016 TOP 100 VTN (Loděnice) - pouze registrovaní jednotlivci, nasazení pořadatelem do turnaje dvojic

Michal Preuss - vloženo: 17. 4. 2016 18:03:17

Diskuze


Vložit příspěvek:

Email není povinný a vidí jej pouze administrátoři webu. Pokud chcete, abychom vás byli schopni kontaktovat, prosíme o jeho vyplnění.