Sportovní právo na UK

Vhodné pro absolventy zahraničních i tuzemských vysokých škol (zejména s právnickým, medicínským či sportovním zaměřením).

Vážení,dovoluji si Vás informovat, že Právnická fakulta Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru akademického roku 2017/2018 otevření českojazyčné specializace programu LL.M., a to se zaměřením na SPORTOVNÍ PRÁVO. Výuka bude probíhat v kombinované formě po dobu 3 semestrů. Vedle domácí přípravy a zpracovávání zadaných úkolů proběhnou v každém z prvních dvou semestrů cca. 3-4 dvoudenní výukové bloky (dle předem zveřejněného výukového harmonogramu v režimu pátek a sobota). Třetí semestr je vyhrazen pro absolvování přípravného semináře pro zpracování závěrečné LL.M. práce, její odevzdání a obhajobu (v tomto semestru se jinak nekoná prezenční výuka). Absolventům programu LL.M., kteří splní všechny předepsané náležitosti (tj. v součtu získají alespoň 90 kreditů za kurzy a obhajobu práce), bude Univerzitou Karlovou udělen mezinárodně uznávaný titul LL.M. podle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Poplatek za program LL.M. je stanoven na 40.000,- Kč + DPH za každý semestr. Více informací o této akademické nabídce lze nalézt na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod tímto odkazem: www.prf.cuni.cz/llmcz, popř. na emailu llmcz@prf.cuni.cz či telefonicky na 775 854 820. Děkuji za pozornost! Petr Stoklásek t.č. prezident ČFKS
Petr Stoklásek - vloženo: 4. 9. 2017 12:55:26

Diskuze


Vložit příspěvek:

Email není povinný a vidí jej pouze administrátoři webu. Pokud chcete, abychom vás byli schopni kontaktovat, prosíme o jeho vyplnění.