PODĚKOVÁNÍ

Dne 21.4.2018 jsme jako členové nově založeného SK Pétanque Řepy absolvovali ve Vědomicích Školení trenérů mládeže, pořádané komisi mládeže ČAPEK.

Že to bude tak úspěšné školení jsme ani nedoufali, ale skutečnost předčila naše očekávaní. Naše poděkování patří České asociace pétanque klubů, Škole pétanque při PCBD Brno a SK Sahara Vědomice.

Velké BRAVÓ patří všem, jmenovitě Pavlovi Hejlovi, Pavlovi Hnilicovi, Janovi Hudíkovi z PCBD Brno a hostitelům z SK Sahara Vědomice Tomáši Pillerovi a Milanovi Mikyškovi.

Školení teoretické i praktické proběhlo v areálu Pod lesem ve Vědomicích. Úvodem jsme obdrželi publikaci vydanou ČFKS s názvem Školení trenérů mládeže, za kterou moc děkujeme a která nám bude vodítkem při naši práci s mládeži. V teoretické přípravě oceňujeme vzájemné představování a výměny zkušenosti mezi účastníky. Neocenitelné rady jsme dostávali od brněnského tria z komise mládeže. Děkujeme, že nás obeznámili se zásadami vedení tréninku, s používáním materiálů a pomůcek, o chování dětí, o práci s ateliéry, se základy techniky hodů od kutálení přes Demi-Portée, Portée až po střílení. Upozornili nás též na důležitost bezpečnosti při tréninku dětí, při hře s kovovými koulemi.

Jsme si vědomí, že za těch pár hodin, nemůžeme všechno ovládat, ale naše vědomosti se i tak dostaly na podstatně vyšší úroveň. Pobavili jsme se při praktické ukázce práce v atelierech. Nevěřili by jste, jak dokonale jsme zahráli zlobivé děti a kdyby nás sledoval nějaký režisér, tak asi úspěšně natočí novou českou veselohru. Nejzlobivější byl Jaroušek Kraus, který se nastávajícím trenérům neustále schovával za strom.

Práci v atelierech jsme zvládli díky dokonalé přípravě dobře a za absolvování školení jsme obdrželi pěkné a pro nás důležité diplomy.

My účastníci Školení trenérů mládeže, našim učitelům z Brna dáváme jedničku s hvězdičkou.

Na další spolupráci se všemi se těší Lojzík, Maruška, Pepíček a Riuška ze Sportovního klubu Pétanque, Praha Řepy.

Michal Preuss - vloženo: 22. 5. 2018 13:57:07

Diskuze

23.5.2018 - Josef Musil: I já se připojuji. Děkuji za skvělý a přátelský přístup. Ovšem i za povzbuzení a motivaci pro práci s mládeží. Josef Musil - Sport Kolín, z.s.Vložit příspěvek:

Email není povinný a vidí jej pouze administrátoři webu. Pokud chcete, abychom vás byli schopni kontaktovat, prosíme o jeho vyplnění.