Nové stanovy asociace ČAPEK

Od začátku roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který ukončil činnost občanských sdružení a převedl je na spolky. Tato významná změna se týká všech klubů v ČAPEK a také samotné asociace.

Spolky musí změnit svůj název a přizpůsobit stanovy tak, aby neodporovaly ustanovením NOZ, a ukládat je do veřejně přístupné sbírky listin. Na druhé straně dává NOZ spolkům velkou volnost při úpravě vnitřní organizace spolku.

K přípravě nových stanov ustavil výkonný výbor asociace pracovní skupinu, která připravuje návrh stanov v několika variantách.

Hráči ČAPEK budou mít možnost na stránkách asociace po přihlášení průběžně sledovat vývoj a navržené varianty stanov a případně podávat připomínky a návrhy ve speciálním diskuzním fóru.

Schvalování nových stanov ČAPEK proběhne v příštím roce na jednání Fóra zástupců klubů (FZK), které tak bude stejně významné jako letošní volební.


Přehled uvažovaných variant stanov:

1. MINIMALISTICKÁ, která předpokládá co nejjednodušší stanovy, které by měly mít platnost co nejdelší období a vedle toho vypracování Organizačního řádu ČAPEK, který by upřesňoval vztahy uvnitř asociace a bylo možné ho pružně upravovat podle vývoje v asociaci.

2. MAXIMALISTICKÁ s upřesněním vztahů uvnitř asociace a bez potřeby vypracování Organizačního řádu ČAPEK.

3. NOVÉ POJETÍ zpracované podle vzoru České unie sportu, který je určen speciálně pro sportovní prostředí.


Varianty stanov budou předloženy klubům ČAPEK v polovině letošního roku k vyjádření. Již nyní však mohou kluby zasílat pracovní skupině své názory k současným stanovám ČAPEK na adresu PrSk2015@email.cz


za Pracovní Skupinu
Jaroslav Kraus
Michal Preuss - vloženo: 17. 3. 2015 23:12:15

Diskuze

19.3.2015 - Yara J. Kraus: V nových stanovách by mělo být zakotveno, že ČAPEK je asociace registrovaných hráčů (pojem "hráč" se v současných stanovách vůbec nevyskytuje)a klubů (právnických osob). Aby stanovy měly dlouhodobou platnost,mělo by se do nich také zapracovat užívání informačních a komunikačních technologii (internet, sítě, databáze), které při založení asociace před 20-ti lety bylo teprve v začátcích.Vložit příspěvek:

Email není povinný a vidí jej pouze administrátoři webu. Pokud chcete, abychom vás byli schopni kontaktovat, prosíme o jeho vyplnění.