KLIP 20 let

Číslo turnaje: 22036

Pořádá KLIP Litovel

Datum konání: 25.6.2022

Místo konání: Litovel
Sokolovna, Opletalova 341

Kontakt: Josef Popelka - popelka@jplit.cz, telefon: 605263120, 724179130, 721637851

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: •• dvojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: -
podle počtu startujících týmů SW nebo KK a ko8 (ko16). Dohrávky 2 zápasy

Ze základní části se postupuje do KO osmičky.

Hra bez časového limitu.

Počet hřišť: 28

Prezentace: 8:00 - 8:35; začátek hry: 9:00

Ředitel turnaje: Zdeněk Potužák

Hlavní rozhodčí: Petr Škobrtal

Startovné: 250 (10 €) Kč za osobu, 200 (8 €) Kč pro juniory.
ve startovném: snídaně, oběd + káva/čaj a odznáček KLIP (výročí); zájemci o bezmasé jídlo uplatní svou žádost jmenovitě min. jeden den předem elektronicky na: popelka@jplit.cz.

Další technické údaje: povrch jemný písek.Každý účastník sám odpovídá za ověření svého zdravotního stavu lékařskou prohlídkou. Hráči bez licence hrají na vlastní nebezpečí. K dispozici je celoplošné osvětlení hrací plochy.

Ceny: Medajle pro vítěze, sponzorské dary.

Ostatní: Občerstvení na hřišti: Nápoje dle nabídky, klobásky, oplatky a jiné laskominy.


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení