O brněnskou kouli - XXVII. Ročník

Číslo turnaje: 22041

Pořádá FŇÁKY BRNO

Datum konání: 5.7.2022

Místo konání: Ratišovice

Ratišovice (u Běhařovic), okr. Znojmo, cca 70 km JZ od Brna.

Kontakt: Petr Stoklásek - fnaky@volny.cz, telefon: 602 942 396

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: skupiny každý s každým - 4 kola
Systém dle počtu přihlášených a do turnaje zapsaných účastníků. 4 - 6 členné skupiny KK.

Ze základní části se postupuje do KO šestnáctky.

Hra bez časového limitu.

Počet hřišť: 16

Prezentace: 8:27 - 9:00; začátek hry: 9:27

Ředitel turnaje: David Krajíček

Hlavní rozhodčí: Petr Stoklásek

Startovné: 150,- Kč za osobu, 100,- Kč pro juniory.
Startovné hotově při zápisu.

Další technické údaje: Osvětlení zajištěno. Možnost zakoupení jídla a občerstvení po celý den v místě.

Ceny: Putovní "Brněnská koule" + trofeje, k tomu další užitečné a praktické...

Ostatní: Pozor! Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení: "Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen(a) se všemi řády ČFKS (pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán), které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou v areálu RAPEK na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po turnaji." Celodenní přítomnost zdravotní služby.


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení