Bunkr cup

Číslo turnaje: 22088

Pořádá Bedřichovický pétanque club 2016

Datum konání: 11.6.2022

Místo konání: Mokrá-Horákov
Areál Stará hora (Bunkr vza), Horákov 188, Mokrá-Horákov

Kontakt: Libor Horák - lhbox@volny.cz, telefon: 737 471 885

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: •• dvojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: švýcarský systém - 4 kola
Pro nepostoupivší do KO 16, dohrávky ve skupinách po 4 o konečné pořadí

Ze základní části se postupuje do KO šestnáctky.

Časový limit pro základní část: 50 minut.

Počet hřišť: 26

Prezentace: 8:00 - 8:30; začátek hry: 9:00

Ředitel turnaje: Libor Horák

Hlavní rozhodčí: Ladislav Rylich

Startovné: 250 Kč za osobu, 150 Kč pro juniory.
oběd v ceně

Další technické údaje: Areál Bunkr vza, osvětlení k dispozici. Povrch štěrk, písek. Parkování účastníků před areálem vlevo a vpravo, částečně v areálu viz. mapka parkování na: bepec/2016.webnode.cz/poradane/turnaje Další občerstvení, lze zakoupit přímo v areálu.

Ceny: Poháry pro první 3 týmy

Ostatní: Pozor! Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení: "Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen (a) se všemi řády ČFKS, pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom (a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou v areálu Bunkr vza na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po turnaji. Budu dodržovat případná nařízení a doporučení spojená s aktuální zdravotní, hygienickou a epidemiologickou situací platná v době konání turnaje. Žádáme o dodržení času prezentace !!. Neúplné týmy budou smazány den před uzavřením přihlašování.


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení