Mostišťské koulování

Číslo turnaje: 9023

Pořádá PKK Třebíč

Datum konání: 2.5.2009

Místo konání: Mostiště

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: •• dvojice

Systém hry:


Doprovodný turnaj - Mostišťské koulování "B"

Typ turnaje: •• dvojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry:

Hra bez časového limitu.


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení