SENIOR TÝM PRAHA 1

President: Jaroslava Hudečková

Email: Noskova@socialnisluzbyp1.cz

Kraj: Praha

Číslo klubu: 70

Počet hráčů: 29

pořadí - jméno
síla
body
kategorie
1.5 síly
62 bodů
1 síly
44 bodů
0.3 síly
11 bodů
0.2 síly
8 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
878. - Josef Kubát
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů
0 síly
0 bodů