Kontrolní komise

Hlavním úkolem kontrolní komise je revize hospodaření ČAPEK. Současně s tím členové kontrolní komise dohlížejí na dodržování stanov a dalších dokumentů schválených fórem zástupců klubů. Členové kontrolní komise jsou voleni na období 2 let.

Předsedkyně KK:

Yvetta Chmelařová, e-mail yvetta.chmelarova@seznam.cz

Členové:

Leander Leiský, e-mail hucuclub@volny.cz

Vendula Boubínová, e-mail