Sportovně technická komise

Členové Sportovně technické komise zajišťují a dohlíží na plnění Soutěžního a zejména Klasifikačního řádu ČAPEK.

STK pořádá pravidelná školení pro pořadatele turnajů ČAPEK a zároveň je kdykoli k dispozici pro konzultace ohledně technického zajištění turnajů (použití programu pro vedení turnaje, volba systému hry, zveřejnění propozic turnaje a jejich změny atd.)

STK spravuje software pro vedení turnaje, aktualizuje stránky ČAPEK a sestavuje žebříček hráčů ČAPEK dle platného Klasifikačního řádu.

STK deleguje zástupce ČAPEK na turnaje kategorie Prestige, SuperPrestige, MČR a Centrope Cup.


Předseda STK:

Vladimír Brázda, e-mail vlad.brazda@gmail.com

Členové:

Jindřich Kauca, e-mail jindrich.kauca@gmail.com

Jiří Koreš st., e-mail jirka.kores@gmail.com

Tomáš Kutý, e-mail tomas.kuty1@gmail.com

Ivo Michálek, e-mail michalekivo@gmail.com

Michal Preuss, e-mail michal.preuss@gmail.com

Pavel Vlk, e-mail pavel.vlk@email.cz

Nástěnka STK

»1« 2 3 [další]

Aktualizována statistika MČR klubů

Individuální statistika je ke stžení zde, nebo v sekci MČR klubů.
Michal Preuss - vloženo: 21. 7. 2017

Přátelský turnaj - změna místa konání

Specifický turnaj dvojic se nebude konat v původně zamýšlené lokalitě v Ořechu, ale na hřištích klubu SKP Kulová osma v Praze - Bohnicích. Hřiště je situováno v areálu základní školy Glowackého, vjezd z ulice K Pazdernám ulicí Dunajecká.
Michal Preuss - vloženo: 24. 7. 2016

Výjimka pro časový limit na Centrope v Liblicích

Vzhledem k nucenému vysokému počtu kol, vycházejících z pravidel Centrope, uděluje STK výjimku ke zkrácení časového limitu z 60 minut na 50 minut na turnaji Centrope Česko v Liblicích konaného dne 21.5.2016.
Vladimír Brázda - vloženo: 17. 5. 2016

Aktualizace seznamu certifikovaných koulí - květen 2016

Seznam všech výrobců a typů koulí, které jsou FIPJP certifikovány pro mezinárodní soutěže, byl aktualizován.
Michal Preuss - vloženo: 5. 5. 2016

Aktualizace řádů

Na základě změn odsouhlasených fórem zástupců klubů (FZK) za rok 2015 byly aktualizovány řády ČAPEK.
Michal Preuss - vloženo: 13. 3. 2016

20. Prvomájové koule Barona Prášila jako regionál

Na žádost pořadatele C.T.P. Club Ořech bude turnaj řazen v kategorii regionál namísto kategorie prestige. To umožní startování nelicencovaných hráčů.
Michal Preuss - vloženo: 9. 2. 2016

20. Přimrzlé koule jsou nebodované

Turnaj pořádaný klubem C.T.P. Club Ořech konaný 5.12.2015 je nebodovaný, protože herní systém nesplnil podmínku KŘ ČAPEK, kdy počet kol nutných k vítězství v tunaji musí být alespoň takový, jako by se hrálo systémem KO bez základní části.
Michal Preuss - vloženo: 12. 12. 2015

Aktualizace seznamu certifikovaných koulí - listopad 2015

Seznam všech výrobců a typů koulí, které jsou FIPJP certifikovány pro mezinárodní soutěže, byl aktualizován.
Michal Preuss - vloženo: 8. 12. 2015

Nový turnaj v termínové listině

Turnaj "Vo Jarinovy koule - 19. ročník" bude pořádán klubem HP Třebíč a je zařazen do termínové listiny ČAPEK na sobotu 11.7.
Michal Preuss - vloženo: 5. 6. 2015

Aktualizace seznamu certifikovaných koulí - květen 2015

Seznam všech výrobců a typů koulí, které jsou FIPJP certifikovány pro mezinárodní soutěže, byl aktualizován.
Michal Preuss - vloženo: 5. 6. 2015

»1« 2 3 [další]