TOP KLIP

Číslo turnaje: 19080

Pořádá KLIP Litovel

Datum konání: 19.10.2019

Místo konání: Litovel
Sokolovna v Litovli, Opletalova 341

Kontakt: Josef Popelka - popelka@jplit.cz, telefon: 605263120, 724574517

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Systém hry: -


Přihlášky:

Datum otevření přihlášek bude nastaveno pořadatelem při vyvěšení propozic. Nejpozději do 21.9.2019

Zobrazit přihlášky ve formátu k nasazení .