Čarodějnické koule

Číslo turnaje: 14013

Pořádá PC Kolová

Datum konání: 30.4.2014

Místo konání: Kolová

Kontakt: Ivo Kacerovský - thall@volny.cz, telefon: +420 723 062 437

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: •• dvojice mixy

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: švýcarský systém - 4 kola
Dvojice mix

Časový limit pro základní část: 50 minut.

Počet hřišť: 32

Prezentace: 16:00 - 16:20; začátek hry: 16:30

Ředitel turnaje: Radim Pacák

Hlavní rozhodčí: Miroslav Šplíchal

Startovné: 30 Kč za osobu.

Webová stránka turnaje: pc.kolova.eu

Propozice ke stažení zde

Další technické údaje: účast na celé akci na vlastní nebezpečí; za nezletilce nesou odpovědnost zákonní zástupci

Ceny: Věcné


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení