Centrope Česko

Číslo turnaje: 23027

Pořádá Varan Karlovy Vary

Datum konání: 20.5.2023

Místo konání: Liblice

Kontakt: Lukáš Valenz - lukas.valenz@vscht.cz, telefon: +420607617083

Kategorie turnaje: centrope

Typ turnaje: ••• trojice

Turnaj pro hráče pouze s platnou licencí ČAPEK.

Systém hry: švýcarský systém - 5 kol
Švýcarský systém na pět kol s časovým limitem 50 min. + 1 nához, dále KO 32, semifinále a finále bez časového limitu. 5 rounds of Swiss system with time limit of 50 min. + 1 draw, followed by KO 32, semifinal and final without time limit.

Ze základní části se postupuje do KO třicetdvojky.

Časový limit pro základní část: 50 minut.

Počet hřišť: 64

Prezentace: 7:45 - 8:30; začátek hry: 9:20

Ředitel turnaje: Helena Valenzová

Delegát: Pavel Vlk

Hlavní rozhodčí: Martin Bartoš

Startovné: 500 / 21 EUR Kč za osobu.
Snídaně, káva, čaj a oběd v ceně startovného.
Startovné je možné platit v EUR - 21 Eur za osobu.
Breakfast, coffee, tea and the lunch are included in starting fee.
It is possible to pay the starting fee in EUR - 21 EUR per person.

Další technické údaje:
Kapacita turnaje je 128 týmů. The capacity of the tournament is 128 teams.
DŮLEŽITÉ !
Vážení hráči, jak se již stalo dobrým zvykem na velkých turnajích, založili jsme skupinu na WhatsAppu. Mohlo by vám to významně ušetřit množství nachozených metrů v průběhu turnaje. Do skupiny budeme dávat rozlosování a výsledky jednotlivých kol. QR kód bude k dispozici u prezentace.

Zde se můžete připojit pomocí odkazu:
CC Czech Liblice

IMPORTANT !
Dear players, as has become a good practice at major tournaments, we have established a group on WhatsApp. It could save you a lot of walking during the tournament. We will give the draw and results of individual rounds to the group. The QR code will be available at the presentation.

You can join using the link here:
CC Czech Liblice

QR code:

Ostatní:
Oběd
Hlavní chod 1: Kuřecí plátek, šťouchané brambory
Hlavní chod 2: Zvěřinové ragú, knedlíky
Vegetariánské jídlo: Hermelín, šťouchané brambory - nutno nahlásit na lukas.valenz@vscht.cz
Lunch
Main food 1: Chicken fillet, mashed potatoes
Main food 2: Venison ragout, dumplings
Vegetarian food: Camembert type cheese, mashed potatoes - must be reported to lukas.valenz@vscht.czVýsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení