Koulení na Staré hoře

Číslo turnaje: 23028

Pořádá Bedřichovický pétanque club 2016

Datum konání: 20.5.2023

Místo konání: Mokrá - Horákov
Místo konání: Areál Stará hora (Bunkr vza) Mokrá - Horákov Horákov 188

Kontakt: Libor Horák - lhbox@volny.cz, telefon: 737471885

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: •• dvojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: švýcarský systém - 4 kola
Hraje se z odhodových kruhů pořadatele.

Časový limit pro základní část: 50 minut.

Počet hřišť: 26

Prezentace: 8:00 - 8:30; začátek hry: 9:00

Ředitel turnaje: Libor Horák

Hlavní rozhodčí: Ladislav Rylich

Startovné: 300,Kč Kč za osobu, 200,- Kč Kč pro juniory.
(v ceně startovného je oběd) Preferujeme startovné zaplatit předem na účet 2101230584 / 2010 při přihlášení. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno, příjmení jednoho člena týmu. Platba bude za celý tým. Startovné lze také uhradit při prezentaci před turnajem. Platba startovného v CZK.

Další technické údaje: Důležité upozornění – DOPRAVNÍ OMEZENÍ: Nelze sjíždět z dálnice D1 na sjezdu u Rohlenky ze směru Olomouc a ani ze směru od Prahy – uzavřený most na 430 pod Rohlenkou směrem na Mokrou - Horákov. Ze směru Olomouc je možné sjet na exitu 210 - Holubice a po 383 směr Pozořice a před Hostěnicemi odbočit na Mokrou - Horákov. Další varianta sjet na exitu 203, jet směr Šlapanice a na kruhovém objezdu sjet 3. výjezdem na 430 směr Vyškov. Ze směru od Prahy je možné sjet na exitu 201 na ulici Řípskou, pak zabočit na ul. Tuřanka a po hlavní dojet na kruhový objezd a prvním sjezdem sjet na 430 směr Vyškov. Po odbočení z kruhového objezdu směr Mokrá- Horákov je provoz řízen kyvadlově semaforem v intervalu cca 10 minut. Začala II. etapa rekonstrukce silnice do |Mokré- Horákov. Areál Bunkr vza, osvětlení k dispozici. Povrch štěrk, písek.Parkování účastníků před areálem vlevo a vpravo, částečně v areálu. Další občerstvení, lze zakoupit přímo v areálu od 08.00 do 20.00 hodin. Pozor! Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení: "Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen (a) se všemi řády ČFKS, pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom (a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou v areálu Bunkr vza na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po turnaji. Budu dodržovat případná nařízení a doporučení spojená s aktuální zdravotní, hygienickou a epidemiologickou situací platná v době konání turnaje Žádáme o dodržení času prezentace. Přihlášené týmy, které neuvedou oba kontaktní údaje, budou smazány!

Ceny: Poháry pro první tři týmy


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení