Bunkr Cup

Číslo turnaje: 23037

Pořádá Bedřichovický pétanque club 2016

Datum konání: 10.6.2023

Místo konání: Mokrá -Horákov
Areál Stará hora (Bunkr vza) Mokrá - Horákov Horákov 188

Kontakt: Libor Horák - lhbox@volny.cz, telefon: 737471885

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: •• dvojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Některé údaje jako počet kol základní části nebo počet postupujících se mohou měnit podle počtu přihlášených týmů v závislosti na soutěžním řádu ČAPEK - uvedené údaje berte prosím pouze jako odhad.

Systém hry: švýcarský systém - 4 kola
Hraje se z odhodových kruhů pořadatele

Ze základní části se postupuje do KO šestnáctky.

Časový limit pro základní část: 50 minut.

Počet hřišť: 26

Prezentace: 8:00 - 8:30; začátek hry: 9:00

Ředitel turnaje: Libor Horák

Hlavní rozhodčí: Ladislav Rylich

Startovné: 300,Kč Kč za osobu, 200,- Kč Kč pro juniory.
V ceně startovného oběd

Další technické údaje: Důležité upozornění – DOPRAVNÍ OMEZENÍ: Nelze sjíždět z dálnice D1 na sjezdu u Rohlenky ze směru Olomouc a ani ze směru od Prahy – uzavřený most na 430 pod Rohlenkou směrem na Mokrou - Horákov. Ze směru Olomouc je možné sjet na exitu 210 - Holubice a po 383 směr Pozořice a před Hostěnicemi odbočit na Mokrou - Horákov. Další varianta sjet na exitu 203, jet směr Šlapanice a na kruhovém objezdu sjet 3. výjezdem na 430 směr Vyškov. Ze směru od Prahy je možné sjet na exitu 201 na ulici Řípskou, pak zabočit na ul. Tuřanka a po hlavní dojet na kruhový objezd a prvním sjezdem sjet na 430 směr Vyškov. Po odbočení z kruhového objezdu směr Mokrá- Horákov je provoz řízen kyvadlově semaforem v intervalu cca 10 minut. Začala II. etapa rekonstrukce silnice do |Mokré- Horákov. Areál Bunkr vza, osvětlení k dispozici. Povrch štěrk, písek. Hraje se z odhodových kruhů pořadatele. Parkování účastníků před areálem vlevo a vpravo, částečně v areálu. Další občerstvení, lze zakoupit přímo v areálu od 08.00 do 20.00 hodin. Pozor! Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení: "Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen (a) se všemi řády ČFKS, pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom (a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou v areálu Bunkr vza na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po turnaji. Budu dodržovat případná nařízení a doporučení spojená s aktuální zdravotní, hygienickou a epidemiologickou situací platná v době konání turnaje Žádáme o dodržení času prezentace. Přihlášené týmy, které neuvedou oba kontaktní údaje, budou smazány!

Ceny: Poháry pro první 3 týmy


Přihlášky:

Počet přihlášených týmů: 24

Kvalita turnaje: 25.94

Přihlásit se na turnaj.

Elektronické přihlášky budou uzavřeny 7.6.2023.

Maximum týmů: 52.

Zobrazit přihlášky ve formátu k nasazení , stáhnout excel pro vedení turnaje.

1.
21.5.2023 22:45:05
Síla týmu: 69
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
2.
22.5.2023 21:16:09
Síla týmu: 65.625
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
16106
31.250
123
3.
13.5.2023 22:36:02
Síla týmu: 56.376
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
4.
14.5.2023 16:50:53
Síla týmu: 48.939
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
18136
30.813
124
16053
18.126
286
5.
16.5.2023 21:07:22
Síla týmu: 42.907
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
26043
32.501
77
20509
10.406
307
6.
13.5.2023 07:49:45
Síla týmu: 41.868
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
27062
22.344
146
7.
15.5.2023 10:42:08
Síla týmu: 40.688
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
8.
13.5.2023 19:01:28
Síla týmu: 39.597
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
9.
15.5.2023 10:29:30
Síla týmu: 32.816
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
15051
16.939
246
15050
15.877
262
10.
13.5.2023 08:48:22
Síla týmu: 30.534
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
22148
11.533
279
21036
19.001
210
11.
22.5.2023 10:48:22
Síla týmu: 25.642
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
12.
13.5.2023 20:14:59
Síla týmu: 24.064
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
13.
14.5.2023 09:42:38
Síla týmu: 23.379
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
11018
13.065
330
22142
10.314
365
14.
13.5.2023 06:01:05
Síla týmu: 19.891
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
22147
10.547
304
22149
9.344
326
15.
28.5.2023 11:41:45
Síla týmu: 19.564
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
19034
19.564
177
Nějaký dobrý týpek
16.
21.5.2023 18:47:44
Síla týmu: 17.781
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
19029
13.656
312
26061
4.125
511
17.
23.5.2023 05:44:26
Síla týmu: 13.251
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
dopl.
18.
23.5.2023 18:06:05
Síla týmu: 9.721
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
hl.608755783
19.
15.5.2023 22:37:43
Síla týmu: 8.876
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
21007
8.376
366
20.
28.5.2023 17:03:52
Síla týmu: 3.813
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Kokešová, Iva
21.
14.5.2023 19:04:26
Síla týmu: 3.408
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
22141
1.282
632
22.
27.5.2023 11:36:39
Síla týmu: 1
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Marček, Luboš
23.
22.5.2023 14:43:56
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Andrea Hubená
Milan Hubený
24.
23.5.2023 10:34:21
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Barvinek Petr
Barvinková Jana