O pohár Staré hory

Číslo turnaje: 23065

Pořádá Bedřichovický pétanque club 2016

Datum konání: 23.9.2023

Místo konání: Mokrá -Horákov
Místo konání: Areál Stará hora (Bunkr vza) Mokrá - Horákov Horákov 188

Kontakt: Libor Horák - lhbox@volny.cz, telefon: 737471885

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: švýcarský systém - 4 kola

Ze základní části se postupuje do KO šestnáctky.

Časový limit pro základní část: 50 minut.

Počet hřišť: 26

Prezentace: 8.00 - 8,30; začátek hry: 9.00

Ředitel turnaje: Libor Horák

Hlavní rozhodčí: Ladislav Rylich

Startovné: 150,-Kč Kč za osobu, 50,-Kč Kč pro juniory.
Startovné: platba při prezentaci v CZK Oběd: – řízek, br. salát Platba obědu v CZK 150,- Kč na účet: 2101230584/2010 Platba obědu v EUR: 6,5 EUR na účet 2302557495/2010 (Zájemci o oběd zaplatí předem částku převodem nejpozději do: 19.9.2023! Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče (ů), za které je zaslána částka na oběd. V případě neúčasti hráče zaplacená částka propadá ve prospěch pořadatele).

Další technické údaje: Důležité upozornění – DOPRAVNÍ OMEZENÍ: Nelze sjíždět z dálnice D1 na sjezdu u Rohlenky ze směru Olomouc a ani ze směru od Prahy – uzavřený most na 430 pod Rohlenkou směrem na Mokrou - Horákov. Ze směru Olomouc je možné sjet na exitu 210 - Holubice a po 383 směr Pozořice a před Hostěnicemi odbočit na Mokrou - Horákov. Další varianta sjet na exitu 203, jet směr Šlapanice a na kruhovém objezdu sjet 3. výjezdem na 430 směr Vyškov. Ze směru od Prahy je možné sjet na exitu 201 na ulici Řípskou, pak zabočit na ul. Tuřanka a po hlavní dojet na kruhový objezd a prvním sjezdem sjet na 430 směr Vyškov.

Ceny: Poháry pro první 3 týmy

Ostatní: Areál Bunkr vza, osvětlení k dispozici. Povrch štěrk, písek. Parkování účastníků před areálem vlevo a vpravo, částečně v areálu. Další občerstvení, lze zakoupit přímo v areálu od 08.00 do 20.00 hodin. Pozor! Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení: "Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen (a) se všemi řády ČFKS, pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom (a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou v areálu Bunkr vza na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po turnaji. Budu dodržovat případná nařízení a doporučení spojená s aktuální zdravotní, hygienickou a epidemiologickou situací platná v době konání turnaje. Žádáme o dodržení času prezentace. Přihlášené týmy, které neuvedou oba kontaktní údaje, budou smazány!


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení