Václavská podkova

Číslo turnaje: 14053

Pořádá PC Kolová

Datum konání: 23.8.2014

Místo konání: Kolová

Kontakt: Ivo Kacerovský - johanovsky@jktrading.cz, telefon: 777 929 611

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: •• dvojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: švýcarský systém

Hra bez časového limitu.

Počet hřišť: 32

Prezentace: 9:00 - 9:30; začátek hry: 9:45

Ředitel turnaje: Václav Johanovský

Startovné: 100 Kč za osobu, 50 Kč pro juniory.

Webová stránka turnaje: pc.kolova.eu


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení