Vo Jarinovy koule 21. ročník

Číslo turnaje: 17037

Pořádá HP TŘEBÍČ

Datum konání: 1.7.2017

Místo konání: Hartvíkovice
AC Wilsonka, Hartvíkovická pláž

Kontakt: Silvie Fabíková - silva@fabik.cz, ivanka.brezinova@gmail.com, telefon: 602 596 066, 777 586 484

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: skupiny každý s každým
bude upřesněn dle počtu startujících

Časový limit pro základní část: 60 minut.

Počet hřišť: 24

Prezentace: 08:00 - 08:45; začátek hry: 9:00

Ředitel turnaje: David Vérosta

Hlavní rozhodčí: Arnošt Fabík

Startovné: 200,- Kč za osobu, 100,- Kč pro juniory.
V ceně startovného je volný vstup do areálu autokempu Wilsonka a tradiční utopenci. Možnost zakoupení zvýhodněného oběda.

Webová stránka turnaje: www.wilsonka.cz

Další technické údaje: Doprovodný turnaj "B" (Vo Jarinku).

Ceny: Putovní poháry Jarin a Jarinka, věcné ceny.

Ostatní: Pozor! Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení: "Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen(a) se všemi řády ČAPEK (pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán), které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou v areálu RAPEK na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po turnaji."


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení