O brněnskou kouli - XXIII. ročník

Číslo turnaje: 18049

Pořádá FŇÁKY BRNO

Datum konání: 5.7.2018

Místo konání: Ratišovice

Kontakt: Petr Stoklásek - fnaky@volny.cz, telefon: +420 602 942 396

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Některé údaje jako počet kol základní části nebo počet postupujících se mohou měnit podle počtu přihlášených týmů v závislosti na soutěžním řádu ČAPEK - uvedené údaje berte prosím pouze jako odhad.

Systém hry: skupiny každý s každým - 4 kola
Některé údaje jako počet týmů v základní skupině nebo počet postupujících se mohou měnit podle počtu přihlášených týmů v závislosti na soutěžním řádu - uvedené údaje berte prosím pouze jako odhad.

Ze základní části se postupuje do KO šestnáctky.

Hra bez časového limitu.

Počet hřišť: 16

Prezentace: 8:23 - 9:00; začátek hry: 9:23

Ředitel turnaje: Renata Stoklásková

Hlavní rozhodčí: Petr Stoklásek

Startovné: 100 Kč za osobu, 50 Kč pro juniory.
Uvedená výše startovného je platná pro hráče s licencí ČAPEK (ČFKS), startovné pro hráče bez licence činí 130,- / dosp., 70,- / jun.

Další technické údaje: Pozor! Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení: "Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen(a) se všemi řády ČAPEK (pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán), které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou v areálu RAPEK na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po turnaji."

Ceny: Putovní "Brkule", trofeje + další

Ostatní: Cca od 14:23 hod. doprovodný turnaj trojic "VO SOLIDUS MICHALA III" (startovné zdarma pro účastníky hl. turnaje, pro nově příchozí 50,- Kč/os.). Zakončení turnajů včetně vyhlášení nejpozději ve 21:23 hod. dne 5. 7. 2018. Po celý den možnost na místě zakoupit občerstvení - ve vlastní režii startujících.


Přihlášky:

Počet přihlášených týmů: 21

Kvalita turnaje: 23.85

Přihlásit se na turnaj.

Elektronické přihlášky budou uzavřeny 3.7.2018.

Maximum týmů: 32.

Zobrazit přihlášky ve formátu k nasazení , stáhnout excel pro vedení turnaje.

1.
30.5.2018 10:50:01
Síla týmu: 96.126
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
14008
33.938
115
15001
27.875
122
98307
34.313
161
2.
30.5.2018 08:22:19
Síla týmu: 67.503
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
98422
19.595
156
17098
13.470
248
98423
34.438
69
3.
23.6.2018 12:23:44
Síla týmu: 54.159
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
11018
24.782
198
16020
19.127
204
28034
10.250
292
4.
23.6.2018 12:24:34
Síla týmu: 53.519
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
26043
23.876
127
5.
23.6.2018 13:15:06
Síla týmu: 48.907
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
10139
21.719
201
Doplníme
6.
24.6.2018 19:19:00
Síla týmu: 48.612
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
17062
12.079
301
16051
16.937
178
7.
30.5.2018 08:25:28
Síla týmu: 42.094
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
8.
23.6.2018 12:28:08
Síla týmu: 35.875
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
27062
24.156
136
27063
2.500
612
9.
23.6.2018 15:08:13
Síla týmu: 34.163
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
17023
14.627
254
16053
11.253
303
10.
23.6.2018 13:49:58
Síla týmu: 26.284
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
11.
23.6.2018 12:23:36
Síla týmu: 25.908
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
18065
9.344
364
18066
14.063
317
18067
2.501
596
12.
4.6.2018 13:09:33
Síla týmu: 20.5
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Heinz Manka
13.
30.5.2018 08:24:22
Síla týmu: 11.876
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
11060
11.876
279
Libor Horák, BEPEC
Iva Horáková, BEPEC
14.
23.6.2018 12:23:00
Síla týmu: 11.532
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Jan Bartoník
15.
4.6.2018 13:10:43
Síla týmu: 3.001
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Ladislav Klouda
Jan Hráček
16.
31.5.2018 09:06:39
Síla týmu: 2.688
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
96022
1.094
651
17.
30.5.2018 12:36:01
Síla týmu: 1
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
20626
0.500
695
Eliška Krajíčková
18.
24.6.2018 18:25:27
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Oldřich Semrád
Přihlášený hráč již není členem ČAPEK.
Přihlášený hráč již není členem ČAPEK.
19.
23.6.2018 10:53:46
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Jarmila Zajícová
Jana Světlíková
Marta Karásková
20.
1.6.2018 09:03:42
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Marta Dohnalová
Jarmila Dvořáková
Helena Nožičková
21.
4.6.2018 13:11:43
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Jakub Hůrek
Josef Petržela
Vítězslav Slaný