Sport Pétanque 2018

Číslo turnaje: 18070

Pořádá Petank Club Praha

Datum konání: 14.4.2018

Místo konání: Loděnice

Kontakt: Veronika Slobodová - veronika.slobodova(a)gmail.com, telefon: 608612129

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: •• dvojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: švýcarský systém - 5 kol

Ze základní části se postupuje do KO šestnáctky.

Časový limit pro základní část: 50 minut.

Počet hřišť: 28

Prezentace: 8:00 - 8:45; začátek hry: 9:10

Ředitel turnaje: Petr Mrázek

Hlavní rozhodčí: Veronika Slobodová

Startovné: 170 Kč za osobu, 100 Kč pro juniory.
V ceně startovného není zahrnutý oběd. Na místě bude k dispozici stánek s občerstvenim

Ceny:

PRIZE MONEY ve výši 10 000Kč Pohár a věcné ceny

Ostatní:

V případě, že počet přihlášených týmů přesáhne kapacitu turnaje, bude do startovní listiny zařazeno prvních 56 týmů dle síly. Pořadatel si vyhrazuje právo na udělení 5 divokých karet (cizinci bez síly). V případě naplnění kapacity turnaje přede dnem konání bude startovní listina uzavřena ke dni 7. 4. 2018. Po tomto datu doporučujeme sledovat aktuální stav přihlášených týmů, který se může měnit v důsledku případných odhlášek, a může tak dojít k uvolnění míst pro další zájemce. Rozhodujícím kritériem pro zařazení do turnaje bude po 7.4. čas přihlášení.

Upozornění: Pořadatel bude klást důraz na dodržování všech pravidel ČAPEK a zásad kodexu hráče.


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení