Čerlinka CUP

Číslo turnaje: 18082

Pořádá KLIP Litovel

Datum konání: 14.4.2018

Místo konání: Litovel

Kontakt: Josef Popelka - popelka@jplit.cz, telefon: 605263120, 724574517

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: -
podle počtu startujících (SW nebo KK)

Časový limit pro základní část: 60 minut.

Prezentace: 8:00 - 8:30; začátek hry: 9:00

Ředitel turnaje: Zdeněk Potužák

Hlavní rozhodčí: Petr Škobrtal

Startovné: 200,- Kč (8,- €) Kč za osobu, 150,- Kč (6,-€) Kč pro juniory.
týmy sponzorů zdarma

Další technické údaje: Každý účastník sám odpovídá za ověření svého zdravotního stavu lékařskou prohlídkou. Hráči bez licence ČFKS hrají na vlastní nebezpečí.

Ceny: Prize money při účasti 26 týmů, pohár pro vítěze, sponzorské dary.

Ostatní: zájemci o bezmasé jídlo uplatní svou žádost jmenovitě min. jeden den předem


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení