GOLDEN PRAGUE BOULE

Číslo turnaje: 19050

Pořádá C.T.P. CLUB OŘECH

Datum konání: 7.9.2019

Místo konání: Ořech
Kopaninská 189

Kontakt: Vladimír Glaser - glaser@orech.cz, telefon: 602614170

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: •• dvojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Některé údaje jako počet kol základní části nebo počet postupujících se mohou měnit podle počtu přihlášených týmů v závislosti na soutěžním řádu ČAPEK - uvedené údaje berte prosím pouze jako odhad.

Systém hry: švýcarský systém - 3 kola

Ze základní části se postupuje do KO třicetdvojky.

Hra bez časového limitu.

Počet hřišť: 40

Prezentace: 8.00 - 8.30; začátek hry: 9.00

Ředitel turnaje: Vladimír Glaser

Hlavní rozhodčí: Leander Leiský

Startovné: 150 Kč za osobu.

Webová stránka turnaje:

Další technické údaje: Nedostanete-li se do limitu přihlášek nezoufejte. Přihlašte se mailem a zapíšeme vás jako náhradníky a postupně můžete přejít mezi účastníky. Stejně jako každý rok se pokusíme zprovoznit hřiště na plochách, které slouží obvykle jinému účelu.

Ceny: poháry + 50%startovného


Přihlášky:

Přihlášky budou otevřeny 6.8.2019 od 20:00.

Maximum týmů: 64.

Zobrazit přihlášky ve formátu k nasazení , stáhnout excel pro vedení turnaje.