Čerlinka CUP

Číslo turnaje: 19079

Pořádá KLIP Litovel

Datum konání: 30.3.2019

Místo konání: Litovel

Kontakt: Josef Popelka - popelka@jplit.cz, telefon: 605263120, 724574517

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Systém hry: švýcarský systém
podle počtu startujících (SW nebo KK)a KO8 (KO16); Dohrávky minim. 2 zápasy

Ze základní části se postupuje do KO osmičky.

Časový limit pro základní část: 60 minut.

Prezentace: 8:00 - 8:30; začátek hry: 9:00

Ředitel turnaje: Zdeněk Potužák

Hlavní rozhodčí: Petr Škobrtal

Startovné: 200,- Kč (8,- €) Kč za osobu, 150,- Kč (6,-€) Kč pro juniory.
týmy sponzorů zdarma

Další technické údaje: K dispozici máme celoplošné osvětlení hrací plochy. Možno hrát s nehomologovanými koulemi i bez licence ČFKS. Každý účastník sám odpovídá za ověření svého zdravotního stavu lékařskou prohlídkou. Hráči bez licence ČFKS hrají na vlastní nebezpečí.

Ostatní: zájemci o bezmasé jídlo uplatní svou žádost jmenovitě min. jeden den předem elektronicky na: popelka@jplit.cz


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení