XXIV. Kolovská koule

Číslo turnaje: 20016

Pořádá PC Kolová

Datum konání: 4.7.2020

Místo konání: Kolová
areál PC Kolová „U Gubiše“

Kontakt: Ivo Kacerovský - Thall@volny.cz, telefon: +420 723 062 437

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: •• dvojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: švýcarský systém - 4 kola

Ze základní části se postupuje do KO šestnáctky.

Časový limit pro základní část: 50 minut.

Počet hřišť: 32

Prezentace: 8:00 - 8:45; začátek hry: 9:30

Ředitel turnaje: Radim Pacák

Startovné: 200 Kč za osobu, 100 Kč pro juniory.
platí se při prezenci, v ceně startovného oběd

Webová stránka turnaje: pc.kolova.eu

Další technické údaje: - V závislosti na vývoji situace COVID-19 si pořadatel vyhrazuje právo změnit podmínky účasti. - Koule mimo ohraničené hřiště je neplatná (viz čl.37 soutěžního řádu). - Účast na celé akci na vlastní nebezpečí; za nezletilce nesou odpovědnost zákonní zástupci

Ceny: poháry, věcné


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení