O brněnskou kouli - XXV. ročník

Číslo turnaje: 20027

Pořádá FŇÁKY BRNO

Datum konání: 4.7.2020

Místo konání: Ratišovice
Ratišovice (u Běhařovic), okr. Znojmo, cca 70 km JZ od Brna.

Kontakt: Petr Stoklásek - fnaky@volny.cz, telefon: +420602942396

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Některé údaje jako počet kol základní části nebo počet postupujících se mohou měnit podle počtu přihlášených týmů v závislosti na soutěžním řádu ČAPEK - uvedené údaje berte prosím pouze jako odhad.

Systém hry: skupiny každý s každým
4(5) kol, postup do KO 16(8)

Hra bez časového limitu.

Počet hřišť: 16

Prezentace: 8:25 hod. - 9:00 hod.; začátek hry: 9:25 hod.

Ředitel turnaje: David Krajíček

Hlavní rozhodčí: Petr Stoklásek

Startovné: 200,- Kč Kč za osobu, 150,- Kč pro juniory.
V ceně oběd

Další technické údaje: Pozor! Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení: "Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen(a) se všemi řády ČFKS (pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán), které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou v areálu RAPEK na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po turnaji. Budu dodržovat případná nařízení a doporučení spojená s aktuální zdravotní, hygienickou a epidemiologickou situací platná v době konání turnaje."

Ceny: Putovní "Brkule", trofeje + další

Ostatní: Od cca 15:25 hod. doprovodný turnaj, pro nově příchozí startovné 50,- Kč/os.


Přihlášky:

Přihlášky budou otevřeny 8.6.2020 od 8:00.

Elektronické přihlášky budou uzavřeny 2.7.2020.

Maximum týmů: 32.

Zobrazit přihlášky ve formátu k nasazení , stáhnout excel pro vedení turnaje.

1.
25.5.2020 07:22:45
Síla týmu: 65.877
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
27062
27.000
112
27063
11.344
333
17062
27.533
104
2.
22.5.2020 07:31:46
Síla týmu: 9.376
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
96022
3.438
476
3.
22.5.2020 07:36:52
Síla týmu: 7.875
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
4.
22.5.2020 14:22:24
Síla týmu: 1.876
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
20626
0.938
616
Eliška Krajíčková
5.
25.5.2020 07:44:42
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Eva Dosedlová
6.
25.5.2020 07:24:55
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
96026
0.000
928
Vítězslav Dosedla
7.
22.5.2020 07:30:19
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Jarmila Zajícová
Marta Karásková
Jana Světlíková
8.
22.5.2020 07:28:55
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Marta Dohnalová
Jarmila Dvořáková
Helena Nožičková