Aktuality

Kontrolní komise

Zpráva Kontrolní komise č. 2/2023 byla zveřejněna v sekci Asociace -> Kontrolní komise zde.
Vladimír Brázda - vloženo: 1. 8. 2023

Školení rozhodčích

On-line školení rozhodčích čtvrtek 13. 7. od 18:00
celý článek
Martin Bartoš - vloženo: 10. 7. 2023

Reprezentace 2023 - kategorie espoir

KM oznamuje složení dívčí reprezentace espoirs pro ME 2023:

Veronika Geislerová
Petra Kadavá
Nina Rousková
Terezie Strouhalová

Náhradnice:
Anna Poláchová

U výběru chlapců na tutéž akci KM rozhodla oznámit širší nominaci s tím, že užší nominace bude oznámena na začátku měsíce srpna.
V širší nominaci figurují:

Vojtěch Bílek
Patrik Daněk
Martin Hájek
Lukáš Ondryhal
Jakub Srnský
Filip Vedral
Michal Zdobinský

Veronika Slobodová - vloženo: 3. 7. 2023

Vysvětlení přihlašování na turnaje MČR a Prestige

Přihlašování probíhá dle Soutěžního řádu, kde je definován způsob přihlašování na MČR a Prestige (MČR na str. 12-13, a u Prestige na str. 27 a 28). V obou případech platí, že týden před zahájením turnaje se ukončí přihlašování, (zároveň se ukončuje možnost přidělení divokých karet) a všechny týmy pod čarou (pod červeným textem) se odmažou. Současně je na tento poslední týden zablokováno další přihlašování, což je dáno limitem startujících týmů. Existuje výjimka pro případ, kdy se někdo odhlásí v tomto posledním týdnu – v případě tohoto odhlášení se přihlašování automaticky otevře a umožní komukoliv z registrovaných hráčů (bez ohledu na sílu – jde pouze o rychlost přihlášení) přihlásit tým a tím se umožní maximální obsazení turnaje. Uvědomujeme si, že je matoucí formulace v propozicích turnaje „Elektronické přihlášky budou uzavřeny (datum)“, kde je uveden datum den před konáním turnaje. To je způsobeno nastavením formuláře propozic turnaje, aby bylo umožněno přihlášení po předchozím uvolnění místa v posledním týdnu. Již jsem oslovil autory formulářů propozic, aby upravili znění textu tak, aby nebylo matoucí. Snad mé vysvětlení přispěje k pochopení principu a postupu v přihlašování na tyto kategorie turnajů.
Jiří Koreš st. - vloženo: 28. 6. 2023

Školení pořadatelů 2023

STK vyhlašuje náhradní termín pro školení pořadatelů:
středa 5. 7. 2023
Školení bude probíhat online formou videohovoru.
Začátek v 9h, předpokládaný konec 15-16h. Bližší detaily dostanete po přihlášení se e-mailem na adresu vlad.brazda@gmail.com.
Pouze vyškolení pořadatelé mohou být ředitelem turnajů pod hlavičkou ČAPEK. Školení proběhlá v letech 2016-2022 zůstávají v platnosti, není třeba obnovovat.
Vladimír Brázda - vloženo: 27. 6. 2023

Zápisy z jednání orgánů ČFKS

Zápisy z jednání Fóra zástupců, Výboru a dalších orgánů ČFKS jsou nyní registrovaným hráčům přístupné na tomto webu.

Po přihlášení tyto dokumenty najdete v sekci Asociace > Dokumenty > Pro členy ČAPEK.
Tomáš Michálek - vloženo: 21. 6. 2023

Reprezentace 2023 - kategorie junioři

Komise mládeže vybrala juniorský reprezentační tým pro nadcházející MS v thajském Bangkoku.

Reprezentace:
Michaela Dudašková
Dan Geisler
Jakub Lukeš
Sára Valošková

Náhradníci:
Simon Rousek
Karolína Zdobinská
Veronika Slobodová - vloženo: 20. 6. 2023

Příspěvek ČFKS a CdP Loděnice na juniory

Jak jsme již avizovali před konáním víkendového MČR 3x3 v Loděnici ,bylo dohodnuto, že se výtěžek z turnaje rozdělí po odečtení nákladů mezi pořadatele a pro potřeby juniorů. Rádi bychom Vás tedy informovali, že nám byla pořadatelem předána částka 20.000 Kč, kterou v rozpočtu ČFKS přidělí do kapitoly "mládež". Díky moc pořadateli za finanční příspěvek a profesionálně odvedené MČR.
Jindřich Kauca st. - vloženo: 19. 6. 2023

Odpověď na dotazy ohledně omezení účasti na MČR

Přestože byly důvody již vysvětleny a úkol omezit počet účastníků na Mistrovstvích ČR vyšel z FZ již v roce 2020, stále se množí dotazy na toto téma. Evidentně to vypadá, že se jak Zpráva STK pro VH Fóra zástupců, tak i závěry a zápisy FZ nedostávají k členské základně a ani s jejich obsahem prezidenti klubů své členy minimálně v zásadních bodech neseznamují.

Přijali jsme proto opatření, aby předsedové komisí a případně prezident sami informovali členskou základnu o aktualitách a zásadních informacích.

Prvotním důvodem omezení účasti na MČR byla skutečnost, že STK bylo uloženo ze strany FZK připravit v Soutěžním řádu taková opatření, aby uvedená mistrovství nekončila v pozdních nočních hodinách, kdy se o tituly hraje po min. deseti hodinách turnaje. Hráči jsou unavení, nejsou optimální světelné podmínky a divácká kulisa je téměř nulová.

Druhým, a ještě zásadnějším důvodem je skutečnost, že při plnění závazných podmínek pro poskytnutí dotace z NSA (Národní sportovní agentura) musela být dodržena podmínka, že na MČR nesmí hrát kdokoliv, kdo by se nijak nekvalifikoval. Po diskusi s NSA byl akceptován náš Soutěžní řád v tom smyslu, že aby mohl hráč hrát na mistrovství, musí se kvalifikovat svou sílou hráče. A k tomu slouží náš „žebříček“, kam se započítává v rámci klouzavého roku 10 nejlepších výsledků každého hráče.

Letos bylo/je omezení pro MČR následující: 1x1 – 128 hráčů, 2x2 a 2x2 mix – 64 týmů a 3x3 – 48 týmů.

Na FZ (4.2.2023) bylo rozhodnuto, že tento rok je pilotní a po sezoně se stav vyhodnotí. Obáváme se však, že pokud se nezmění podmínky poskytování dotace NSA pro rok 2024, forma omezení účasti na MČR určitou kvalifikací zde bude muset zůstat.

Toto je tedy stručné shrnutí důvodu a zároveň rozsahu změn účasti na MČR. Podrobnosti o úpravách MČR můžete nalézt v Soutěžním řádu na str. 12 a 13.
Jiří Koreš st. - vloženo: 15. 6. 2023

Pořadatel pro ME žen 2024

Prezident CEP nás informoval, že se dosud nepřihlásil žádný pořadatel pro ME žen v roce 2024. CEP proto vyzval všechny členské země ke zvážení své kandidatury do konce června. Po tomto termínu se zřejmě rozhodne o osudu ME žen 2024. Zrušení šampionátu by bylo zcela krajním řešením.

Tato zpráva nijak neohrožuje konání kvalifikačního MČR žen dne 24. června 2023, pouze má za cíl poskytnout účastnicím všechny dostupné informace. Právo reprezentovat na ME 2024 se v případě zrušení ME 2024 nepřenáší na další šampionáty.
Tomáš Michálek - vloženo: 26. 5. 2023