Národní sportovní agentura - Dotace 2022

Vážení. Rád bych Vás všechny touto formou informoval o stavu příprav prací na podání žádosti o dotaci pro naší federaci pro rok 2022, včetně vyúčtování dotace pro rok 2021. Vyúčtování za rok 2021 jsme provedl tak, že bylo přijato bez výhrad s tím, že se nevyčerpaná část dotace vrátila na účet NSA. Primárním důvodem pro její nedočerpání byla situace kolem covidových opatřeních, která neumožnila některé výjezdy reprezentací všech kategorií. Dotace pro rok 2022. V tuto chvíli se nám podařilo zkompletovat podklady pro podání žádosti a odeslat ji v předstihu na NSA. Teď nám již nezbývá nic jiného, než si společně držet pěsti, aby jsme byli úspěšní. Obrovský dík za zpracování vlastní žádosti patří Vladimíru Brázdovi (hospodář), kdy jsme mu s výkonným výborem asistovali. Byla to pro nás novinka, ale pěvně věřím, že byla zpracována kvalitně. Dík patří i všem "bezejmenným", kteří se podíleli na podkladech pro jednotlivé kapitoly žádosti. přeji všem pohodové dny, Jindřich Kauca, prezident ČFKS
Jindřich Kauca st. - vloženo: 1. 4. 2022 10:45:05