Dotace Národní sportovní agentury pro rok 2023

NSA - dotace

Dovolte m, abych Vás informoval o vývoji našich žádostí, které jsme podávali na Národní sportovní agenturu. Letos jsme podávali dvě žádosti. První dne 6.1.2023 ve výzvě "Podpora sportovních svazů. Zde se bohužel opakuje situace z roku 2022, přestože došlo v 11/2022 k výměně předsedy NSA, a to ve věci přístupu k tzv. malým sportovním svazům. Přestože jsme byli ještě na konci května ujišťováni agenturou, že naše žádost splnila podmínky a máme očekávat výzvu k úpravě rozpočtu a následně rozhodnutí a převodu dotace na účet. Stav věci se má tak, že jsme se zatím neoficiálně dozvěděli (nemáme stále rozhodnutí) o tom že naši žádost nepodpořil výkonný výbor agentury. Dostali jsme se opět do skupiny cca 30ti sportovních svazů, které neuspěly, přestože objem dotace tvoří cca 0,4% z celkově vyplacených dotací v této výzvě. Pokračuje tak trend prioritizace sportu, kdy NSA směřuje ke stavu podpory pouze velkých olympijských sportů. Pevně věřím, že si jakákoliv vláda ČR uvědomuje nutnost podpory všech sportovních svazů a nějakou formu nalezne. Před cca týdne jsem se zúčastnil porady předsedů sportovních svazů, kde jsem osobně interpeloval předsedu NSA O.Šebka, který mi odpověděl, že bude stejně jako loni tzv. 2.kolo výzvy pro neúspěšné žadatele, kterým bude vyplaceno částečné plnění. V okamžiku jeho vyhlášení žádost podáme a pevně věřím, že nějaké prostředky se zpožděním obdržíme. Druhou žádostí, kterou jsme podávali dne 28.2.2023 byla výzva: Movité investice – Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů. V našem případě se jedná zjednodušeně o vývoj. a tvorbu internetové stránky a aplikace pro vedení soutěží, výsledkový servis,….. Zde jsme v tuto chvíli ve stavu, že naše žádost byla úspěšně zaregistrována, bylo jí přiděleno číslo projektu, alokovaná finanční částka,… Podmínkou pro vydání konečného rozhodnutí a výplatu prostředků, je splnění podmínek typu: zpracovat zadávací dokumentaci, realizovat výběrové řízení, podepsat akceptaci podmínek NSA a smlouvu s dodavatelem. Pevně věřím, že vše zdárně zvládněme a vlastní projekt bude realizován v termínu do 31.12.2023. O dalším vývoji Vás budeme zde v aktualitách informovat.
Jindřich Kauca st. - vloženo: 15. 6. 2023 13:04:06