Úspěch v žádostech o dotace NSA

Výboru se podařilo získat dotace hned ve dvou dotačních titulech NSA. Jedná se o dotační tituly "Podpora sportovních svazů" a "Materiálně technická základna sportu".Vážená členská základno,

máme pro vás update ohledně finanční situace ČFKS a jedná se určitě o dobré zprávy.

Tou první je, že jsme uspěli v 2. kole dotační výzvy NSA na podporu činnosti sportovních svazů. Získali jsme tak dotaci v rozsahu zhruba odpovídajícím loňskému roku. I letos to ovšem byl boj, který trval až příliš dlouho a nechával nás většinu roku v nejistotě. Bohužel lze očekávat, že se do příštího roku nic moc nezmění a bude pokračovat trend prioritizace velkých a olympijských sportů v podobě zostřování kritérií pro přidělení dotace, které je pro náš svaz velmi obtížné splnit. Uděláme však pro to maximum. V tuto chvíli je důležité, že se povedlo zabezpečit chod federace a reprezentační výjezdy pro rok 2023.

Druhá dobrá zpráva je, že jsme uspěli také v dotační výzvě NSA “MTZ23 - Materiálně technická základna sportu”. Předmětem naší žádosti bylo pořízení nehmotného majetku v podobě kompletního informačního systému federace a pořízení streamovací sady. Na základě naší žádosti nám byly přiděleny dotační prostředky ve výši 1.604,46 tis. Kč, avšak pouze na pořízení informačního systému. Naše spoluúčast je dotačním titulem nastavena na 15 % z celkové ceny projektu - jedná se o 283,14 tis. Kč vyčleněných v našem rozpočtu. Zde je důležité zmínit dvě věci:
1) Přidělené finanční prostředky jsou vázány jen a pouze na pořízení nehmotného majetku, není je tedy možné použít na provoz svazu, práci s mládeží, reprezentační výjezdy ani nic jiného.
2) Součástí informačního systému nejsou jen statické webové stránky (jejichž pořízení by nepochybně bylo řádově levnější), ale komplexní systém zahrnující web, databáze hráčů, trenérů, rozhodčích, klubů, matriku, program pro vedení turnaje a předávání výsledků v online prostředí atd. Je proto skvělé, že celý komplexní informační systém v hodnotě přidělené dotace získáme pouze za částku odpovídající 15% spoluúčasti z vlastních zdrojů.

K takto složitému projektu jsme přizvali konzultanta pohybujícího se v oboru, provedli jsme předběžný průzkum trhu a v souladu s požadavky poskytovatele dotace jsme vybrali zhotovitele ve výběrovém řízení. V současné době za neustálých konzultací probíhají práce, nasazení nového prostředí do testovacího provozu očekáváme začátkem roku 2024.
Tomáš Michálek - vloženo: 19. 10. 2023 10:40:33