Jarní lipnické koule

Číslo turnaje: 11002

Pořádá PC Sokol LIPNÍK

Datum konání: 12.3.2011

Místo konání: Lipník
TJ areál u fotbalového hřiště

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Systém hry:


Doprovodný turnaj - Josefovy koule

Typ turnaje: ••• trojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry:

Hra bez časového limitu.


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení