Koulení na Staré hoře

Číslo turnaje: 24040

Pořádá Bedřichovický pétanque club 2016

Datum konání: 18.5.2024

Místo konání: Mokrá - Horákov
Místo konání: Areál Stará hora (Bunkr vza) Mokrá – Horákov, Horákov 188

Kontakt: Libor Horák - lhbox@volny.cz, telefon: +420737471885

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: •• dvojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: švýcarský systém
Počet kol švýcaru a KO bude upřesněn podle počtu přihlášených týmů. Hraje se z odhodových kruhů pořadatele.

Časový limit pro základní část: 45 minut.

Počet hřišť: 26

Prezentace: 8.00 - 8.30; začátek hry: 9.00

Ředitel turnaje: Libor Horák

Hlavní rozhodčí: Ladislav Rylich

Startovné: 150,- Kč Kč za osobu, 50,- Kč Kč pro juniory.
Platba při prezentaci v CZK Oběd: – řízek, br. salát Platba obědu v CZK 150,- Kč na účet: 2101230584/2010 Platba obědu v EUR: 6,5 EUR na účet 2302557495/2010 (Zájemci o oběd zaplatí předem částku převodem nejpozději do: 14.5.2024! Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče (ů), za které je zaslána částka na oběd. V případě neúčasti hráče zaplacená částka propadá ve prospěch pořadatele).

Další technické údaje: Areál Bunkr vza, osvětlení k dispozici. Povrch štěrk, písek.Parkování účastníků před areálem vlevo a vpravo, částečně v areálu. Další občerstvení, lze zakoupit přímo v areálu od 08.00 do 20.00 hodin. Pozor! Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení: "Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen (a) se všemi řády ČFKS, pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom (a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou v areálu Bunkr vza na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po turnaji. Budu dodržovat případná nařízení a doporučení spojená s aktuální zdravotní, hygienickou a epidemiologickou situací platná v době konání turnaje Žádáme o dodržení času prezentace. Přihlášené týmy, které neuvedou oba kontaktní údaje, budou smazány!

Ceny: Poháry pro první 3 týmy


Přihlášky:

Počet přihlášených týmů: 51

Kvalita turnaje: 0

Přihlášky uzavřeny.

Maximum týmů: 52.

Zobrazit přihlášky ve formátu k nasazení , stáhnout excel pro vedení turnaje.

1.
13.4.2024 20:25:27
Síla týmu: 79.438
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
11011
42.750
41
2.
11.4.2024 11:04:29
Síla týmu: 75.813
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
18136
35.563
35
21050
40.250
86
3.
7.4.2024 20:01:03
Síla týmu: 65.313
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
15001
34.375
60
18066
30.938
162
4.
14.4.2024 14:41:59
Síla týmu: 57.22
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
22180
35.313
157
21061
21.907
214
5.
9.4.2024 10:11:56
Síla týmu: 48.846
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
6.
15.4.2024 19:03:34
Síla týmu: 42.846
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
20579
14.970
246
7.
14.4.2024 15:06:39
Síla týmu: 40.254
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
23257
20.127
223
23256
20.127
222
8.
7.4.2024 20:00:13
Síla týmu: 40.252
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
18072
22.876
196
18064
17.376
158
9.
9.4.2024 10:30:58
Síla týmu: 39.845
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
16020
19.125
181
10.
7.4.2024 21:36:40
Síla týmu: 33.91
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
10139
18.314
206
14021
15.596
264
11.
26.4.2024 19:46:16
Síla týmu: 29.83
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
18071
13.016
229
12.
10.4.2024 23:28:51
Síla týmu: 23.192
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
13.
7.4.2024 23:02:14
Síla týmu: 21.938
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
21036
21.938
200
Vrzal Adam
14.
8.4.2024 15:24:12
Síla týmu: 20.595
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Michal Kriz
19021
20.595
164
15.
8.4.2024 09:37:32
Síla týmu: 19.377
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
16.
12.5.2024 13:42:30
Síla týmu: 17.44
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
20578
17.440
236
Jana Garecová
17.
15.4.2024 10:51:18
Síla týmu: 16.188
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Kudláčková, Vlasta
18.
14.4.2024 19:21:02
Síla týmu: 16
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
96152
13.000
294
98477
3.000
347
19.
18.4.2024 19:05:12
Síla týmu: 15.267
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
22120
15.267
248
Alena Klimešová (SK)
20.
15.4.2024 07:34:37
Síla týmu: 15.22
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
marček luboš
21.
14.4.2024 15:20:48
Síla týmu: 14.125
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
17060
14.125
305
16033
0.000
605
22.
19.4.2024 20:32:13
Síla týmu: 13.75
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Milan Bayer
23.
9.4.2024 19:12:23
Síla týmu: 12.595
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Milan Sobolič SVK
24.
11.5.2024 20:04:44
Síla týmu: 11.031
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Petr Klásek
25.
8.4.2024 10:30:19
Síla týmu: 9.781
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Iva Mikešová
26.
13.5.2024 08:47:16
Síla týmu: 9.595
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
18067
9.595
297
Valošková Tereza
27.
7.4.2024 20:04:13
Síla týmu: 7.689
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Malík Libor
28.
8.4.2024 11:32:13
Síla týmu: 6.501
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Barák Jiří
29.
12.4.2024 15:47:12
Síla týmu: 4.376
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Čípková Marta
30.
8.4.2024 23:54:21
Síla týmu: 4.188
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
24532
1.500
542
24529
2.688
503
31.
12.4.2024 17:37:18
Síla týmu: 2
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
32.
14.4.2024 15:09:04
Síla týmu: 1.375
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Pokorný Karel
33.
14.4.2024 18:44:17
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Pavel Hejl st.
Jan Hudík
34.
29.4.2024 18:08:18
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Olga Whitworth
Juraj Hrivnák
35.
15.4.2024 12:16:20
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Oravec Róbert
Tuschel Peter
36.
9.4.2024 21:26:16
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Zdeněk Čípek
Štěpán Kalas
37.
7.4.2024 20:13:07
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Zdenka Číková
Jozef Méry
38.
7.4.2024 20:14:23
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Vierka Semanová
Milan Vojtek
39.
7.4.2024 20:11:35
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Stano Seman
Marian Čík
40.
7.4.2024 20:05:11
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Tomáš Hrdlička
Josef Kamenišťák
41.
7.4.2024 20:00:24
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Anger Peter
Fratričová Andrea
42.
7.4.2024 20:01:17
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Jozef Lazík
Terezka Garecová - junior
43.
8.4.2024 09:55:23
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Andrea Hubená
Milan Hubený
44.
8.4.2024 11:10:49
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Anton Štrba SVK
Mária Štrbová SVK
45.
10.4.2024 23:11:15
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Petr Barvínek
Jana Barvínková
46.
12.4.2024 16:03:55
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Matej Kankara (SVK)
Etela Krchňáková (SVK)
47.
9.4.2024 20:03:20
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Rudollf Pulman SVK
Slavka Nemcekova SVK
48.
9.4.2024 19:16:35
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Jiří Sonntag
Petr Kamenický
49.
8.4.2024 11:12:24
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Eduard Háger SVK
Zuzana Lošonská SVK
50.
9.4.2024 07:45:45
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Libor Lavička
Milana Lavičková
51.
14.4.2024 11:10:57
Síla týmu: 0
licence
jméno
klub
síla
ČŽ
Filip Miezga SVK
Marian Miezga SVK