Sportovně technická komise

Členové Sportovně technické komise zajišťují a dohlíží na plnění Soutěžního a zejména Klasifikačního řádu ČAPEK.

STK pořádá pravidelná školení pro pořadatele turnajů ČAPEK a zároveň je kdykoli k dispozici pro konzultace ohledně technického zajištění turnajů (použití programu pro vedení turnaje, volba systému hry, zveřejnění propozic turnaje a jejich změny atd.)

STK spravuje software pro vedení turnaje, aktualizuje stránky ČAPEK a sestavuje žebříček hráčů ČAPEK dle platného Klasifikačního řádu.

STK deleguje zástupce ČAPEK na turnaje kategorie Prestige, SuperPrestige, MČR a Centrope Cup.


Předseda STK:

Jiří Koreš st., e-mail stk@czechpetanque.cz

Členové:

Vladimír Brázda, e-mail vlad.brazda@gmail.com

Jan Kára, e-mail j.kara91@gmail.com

Jan Marhoul, e-mail marhoul.j87@gmail.com

Vilém Meduna, e-mail medunavilem@gmail.com

Ivo Michálek, e-mail michalekivo@gmail.com

Michal Preuss, e-mail michal.preuss@gmail.com

Pavel Vlk, e-mail pavel.vlk@email.cz

»1« 2 3 [next]

(Only in Czech) Aktualizace pravidel pro soutěž ve vyrážení

(Only in Czech) Byla aktualizována pravidla pro soutěž ve vyrážení.
Michal Preuss - created: 8. 12. 2021

(Only in Czech) Aktualizace PŘ a RŘ

(Only in Czech) Byl aktualizován registrační a přestupní řád.
Michal Preuss - created: 11. 12. 2019

(Only in Czech) Aktualizace PŘ a RŘ

(Only in Czech) Byl aktualizován registrační a přestupní řád. Změny se týkají hlavně termínů a postihů při změně klubu.
Michal Preuss - created: 22. 12. 2018

(Only in Czech) Aktualizace pravidel pro soutěž ve vyrážení

(Only in Czech) Byla aktualizována pravidla pro soutěž ve vyrážení. Změny jsou platné s okamžitou účinností.
Michal Preuss - created: 14. 6. 2018

(Only in Czech) Aktualizována statistika MČR a MČR klubů

(Only in Czech) Individuální statistika je ke stažení v sekci přehledu MČR a MČR klubů.
Michal Preuss - created: 15. 5. 2018

(Only in Czech) Aktualizace SŘ

(Only in Czech) Byl aktualizován prováděcí přešdpis soutěžního řádu. Změny se týkají hlavně MČR klubů a nájrad pro rozhodčí.
Michal Preuss - created: 7. 4. 2018

(Only in Czech) Aktualizace KŘ

(Only in Czech) Na základě rozhodnutí Výboru byl aktualizován klasifikační řád. Došlo ke snížení kritéria počtu týmů nutných pro bodovaný turnaj.
Michal Preuss - created: 3. 4. 2018

(Only in Czech) Aktualizována statistika MČR klubů

(Only in Czech) Individuální statistika je ke stžení zde, nebo v sekci MČR klubů.
Michal Preuss - created: 21. 7. 2017

(Only in Czech) Přátelský turnaj - změna místa konání

(Only in Czech) Specifický turnaj dvojic se nebude konat v původně zamýšlené lokalitě v Ořechu, ale na hřištích klubu SKP Kulová osma v Praze - Bohnicích. Hřiště je situováno v areálu základní školy Glowackého, vjezd z ulice K Pazdernám ulicí Dunajecká.
Michal Preuss - created: 24. 7. 2016

(Only in Czech) Výjimka pro časový limit na Centrope v Liblicích

(Only in Czech) Vzhledem k nucenému vysokému počtu kol, vycházejících z pravidel Centrope, uděluje STK výjimku ke zkrácení časového limitu z 60 minut na 50 minut na turnaji Centrope Česko v Liblicích konaného dne 21.5.2016.
Vladimír Brázda ml. - created: 17. 5. 2016

»1« 2 3 [next]