Sportovně technická komise

Členové Sportovně technické komise zajišťují a dohlíží na plnění Soutěžního a zejména Klasifikačního řádu ČAPEK.

STK pořádá pravidelná školení pro pořadatele turnajů ČAPEK a zároveň je kdykoli k dispozici pro konzultace ohledně technického zajištění turnajů (použití programu pro vedení turnaje, volba systému hry, zveřejnění propozic turnaje a jejich změny atd.)

STK spravuje software pro vedení turnaje, aktualizuje stránky ČAPEK a sestavuje žebříček hráčů ČAPEK dle platného Klasifikačního řádu.

STK deleguje zástupce ČAPEK na turnaje kategorie Prestige, SuperPrestige, MČR a Centrope Cup.


Předseda STK:

Jiří Koreš st., e-mail jirka.kores@gmail.com

Členové:

Vladimír Brázda, e-mail vlad.brazda@gmail.com

Jindřich Kauca, e-mail jindrich.kauca@gmail.com

Tomáš Kutý, e-mail tomas.kuty1@gmail.com

Jan Marhoul, e-mail marhoul.j87@gmail.com

Vilém Meduna, e-mail medunavilem@gmail.com

Ivo Michálek, e-mail michalekivo@gmail.com

Michal Preuss, e-mail michal.preuss@gmail.com

Pavel Vlk, e-mail pavel.vlk@email.cz

Nástěnka STK

Aktualizace seznamu certifikovaných koulí - únor 2015

Seznam všech výrobců a typů koulí, které jsou FIPJP certifikovány pro mezinárodní soutěže, byl doplněn o několik typů koulí.
Michal Preuss - vloženo: 9. 2. 2015

Aktualizace seznamu certifikovaných koulí

Seznam všech výrobců a typů koulí, které jsou FIPJP certifikovány pro mezinárodní soutěže, byl doplněn o několik typů koulí.
Michal Preuss - vloženo: 14. 12. 2014

Oficilání seznam certifikovaných koulí

Zde je ke stažení aktuální seznam všech výrobců a typů koulí, které jsou FIPJP certifikovány pro mezinárodní soutěže. Hráči ČAPEK mají povinnost používat certifikované koule na turnajích okruhu MČR. Seznam je také dostupný v sekci "Potřeby pro pétanque".
Michal Preuss - vloženo: 2. 11. 2014

Přesun MČR 1x1 a střelby

Z organizačních důvodů není možné pořádat MČR 1x1 a střelby na přesnost v původně zamýšlené lokaci v Novém Městě na Moravě. STK proto oslovila kluby PK Jupiter Vědomice a PK 1293 Vojnův Městec se žádostí o nouzové přesunutí turnaje. Oba kluby ochotně přijaly možnost pořádání turnaje, ale z technických důvodů (nedostatek připravených hřišť atp.) byl nakonec o pořádání požádán klub PK Jupiter Vědomice.
Michal Preuss - vloženo: 31. 8. 2014

Memoriál Františka Kudrny - změna názvu turnaje - 29. 5. 2014

Turnaj byl přejmenován na "Memoriál CdP Loděnice", aby připomínal všechny bývalé členy klubu, ne jen určité. Turnaj jinak proběhne beze změny.
Michal Preuss - vloženo: 29. 5. 2014

Přihlášky na turnaje - 3. 4. 2014

Základní nastavení přihlášek na turnaje bylo změněno tak, že pokud pořadatel neřekne jinak, přihlášky se automaticky otevírají 90 dní před začátkem turnaje (místo původních 30). Pořadatel ale datum otevření přihlášek může dle libosti měnit.
Michal Preuss - vloženo: 3. 4. 2014

Manuály ke stránkám - 7. 3. 2014

Byla založena sekce v menu STK, kde budeme zveřejňovat manuály k používání stránek a softwaru STK.
Michal Preuss - vloženo: 7. 3. 2014

STK start - 9. 2. 2014

Založena sekce oznámení STK
Jakub Konopásek - vloženo: 9. 2. 2014