ČAPEK

Česká asociace pétanque klubů (ČAPEK) je sportovní federací, která zastřešuje jednotlivé české kluby provozující pétanque. Vznikla v roce 1994 v Třebíči po prvním turnaji v Ratibořicích. Za oficiální datum vzniku je ale nutno brát 18. leden 1995, kdy byly zaregistrovány stanovy. Zakládajícími kluby byly PQC Ratibořice, pozdější HP Třebíč, První oddíl pétanque (POP) Praha a Třetí oddíl pétanque (TOP) Orlová, které pod stejnými názvy existují dodnes.

Prvním prezidentem se stal člen POP Praha Pavel Lukeš a prvním sekretářem asociace Karel Dohnal. Jedním z prvních cílů asociace bylo začlenění ČAPEK do F.I.P.J.P. (Mezinárodní federace pétanque a provensálské hry, www.fipjp.com ), která se stala realitou už v roce 1995. O čtyři roky později se stal ČAPEK také členem Evropské konfederace pétanque (C.E.P., www.cep-petanque.com) a v roce 1999 byl také přijat do ČSTV (dnes Česká unie sportu – zkr. ČUS), což znamenalo, že byl pétanque v Česku uznán za sport. Velký podíl na všech těchto úspěších měl Karel Dohnal.

Od roku 1996 byl pak prezidentem ČAPEK pan Karel Liska a od roku 1997 pak dosavadní sekretář Karel Dohnal. Ten stál v čele ČAPEK až do konce roku 2007, kdy byl zvolen do výkonného výboru F.I.P.J.P. Rozhodl se tedy post prezidenta přenechat svým nástupcům. Na valné hromadě v roce 2007 byl do čela ČAPEK spolu s novým výkonným výborem zvolen Pavel Valenz. Funkci prezidenta zastával do konce roku 2008 a pomohl překonat přechodné období hledání nové stabilní tváře ve vedení ČAPEK.

V roce 2009 byl do čela asociace zvolen současný prezident Petr Stoklásek a funkci sekretáře zastává Miroslav Pešout.

Za celou dobu existence ČAPEK se ve vedení po boku prezidentů vystřídala celá řada obětavých lidí, kteří svůj čas věnovali a věnují ve funkcích předsedů a členů komisí, matrikářů, pořadatelů jednotlivých turnajů, rozhodčích, delegátů apod. Bez těchto lidí by se rozhodně nepodařilo vytvořit živou a funkční organizaci, která přináší svým členům podmínky pro činnost. Za to jim všem patří náš obdiv a poděkování. Nutno podotknout, že veškeré funkce byly a jsou pouze na bázi dobrovolnické a lidé v nich nejsou nijak honorováni.

Od samého založení ČAPEK se čeští reprezentanti pravidelně účastní všech mezinárodních vrcholných akcí, pořádaných světovou či evropskou federací pétanque. Sportovních úspěchů jsme dosáhli zejména v kategorii žen – vicemistryně z Mistrovství Evropy (ME) v pétanque žen 2007 a 2. Vicemistryně z ME ve vyrážení 2009, ale velice slušné výsledky zaznamenaly i naše výpravy juniorů, seniorů a klubů. Na pronikavější úspěch v hlavní kategorii mužů ale stále čekáme. Nutno zmínit, že díky naší aktivitě a pravidelným kontaktům neustále výkonnostně rosteme. Český pétanque má ve světě svůj zvuk, a to jak na poli sportovním, tak i funkcionářském a pořadatelském, kde právem patříme k těm nejlepším.

Největším dosavadním pořadatelským úspěchem České asociace pétanque klubů je organizace Mistrovství světa juniorů v roce 2003 v Brně. Bylo to poprvé v historii, kdy F.I.P.J.P přidělila pořadatelství akce světového významu mimo „své“ tradiční pořadatelské země. ČAPEK tak byl oceněn za své aktivity při rozvoji pétanque v rámci celé střední a východní Evropy. Na „naše“ 9. Mistrovství světa juniorů vyslalo své mladé reprezentanty 28 zemí ze všech kontinentů. Toto mistrovství je dodnes ze strany F.I.P.J.P. i účastníků hodnoceno jako jedno z nejkvalitněji organizovaných.

Po zdárně zvládnutém pořadatelství MS juniorů jsme byli vysoce hodnoceni i za dvě pořadatelství skupin ME klubů v Brně a Stolíně. Turnaj AVOKÁDO Cup v Praze je tradičně nejlépe hodnocen v seriálu turnajů CENTROPE, podobně jako mezinárodní turnaj VARS Cup v Brně či GP Austerlitz a mnohé další, i menší turnaje.

ČAPEK láká stále více klubů i hráčů v nich. Zatímco v roce 1998 sdružoval ČAPEK 24 klubů, ke konci roku 2013 jich bylo 54, což představuje osm stovek hráčů s platnou licencí. Členské kluby pořádají také čím dál více turnajů. Každoročně, od počátku března do konce října, se v ČR koná o každém víkendu minimálně jeden turnaj. Řečeno v číslech, za loňskou sezónu se uskutečnilo skoro 100 oficiálních turnajů, včetně MČR.

Česká asociace pétanque klubů tak hráčům nabízí možnost soutěžit na turnajích různé kvality. Mnoha hráčům poskytuje prostřednictvím pétanque i dominantní životní náplň, kterou mohou úspěšně provozovat až do vysokého věku. Není to ovšem jen o sportu. Díky ČAPEK stovky lidí cestují po celé naší republice, i za její hranice na turnaje, kde se potkávají s ostatními, kteří sdílí stejnou zálibu. ČAPEK tedy nemá pouze sportovní charakter, ale má beze sporu i svoji společenskou rovinu.

Velkým plusem České asociace pétanque klubů je i to, že nabízí dobré zázemí jak pro pokročilé hráče, kteří touží a potřebují mít možnost hrát na kvalitních, sportovně laděných turnajích se zahraniční účastní, tak pro hráče začínající, kteří za pétanque minimálně z počátku jezdí především pro pobavení.