Kontakty ČAPEK

Česká asociace pétanque klubů (ČAPEK)
Fédération Tchèque de Pétanque

sekce

ČESKÉ FEDERACE KOULOVÝCH SPORTŮ, z.s.

Zátopkova 100/2, p.o.box 40, 169 00 PRAHA 6
e-mail: czech.petanque@fipjp.com; http://czechpetanque.cz
bank. účet: ČS, Dlouhá ul.,Praha 1; č.ú.: 1937039339/0800; IČ: 62932144


Výkonný výbor ČAPEK

Prezident ČAPEK Jindřich Kauca +420 736 758 015 prezident@czechpetanque.cz
Sekretář
ČAPEK
Tomáš Michálek +420 721 263 703 sekretar@czechpetanque.cz
Hospodář ČAPEK Vladimír Brázda +420 736 659 856 hospodar@czechpetanque.cz
Sportovně technická komise Jiří Koreš st.(předseda) +420 602 440 849 stk@czechpetanque.cz
Komise Mládeže Iveta Hájková (předsedkyně) mladez@czechpetanque.cz
Marketingová Komise marketing@czechpetanque.cz
Disciplinární komise Vladimír Marcián (předseda) +420 disciplinarni@czechpetanque.cz

Další funkcionáři ČAPEK

Kontrolní komise Josef Bartoš (předseda) +420 607 727 617 pepabartos@email.cz
Pracovník
Centrální evidence
na dobu neurčitou pověřen sekretář