O brněnskou kouli - XXV. ročník

Číslo turnaje: 20027

Pořádá FŇÁKY BRNO

Datum konání: 4.7.2020

Místo konání: Ratišovice
Ratišovice (u Běhařovic), okr. Znojmo, cca 70 km JZ od Brna.

Kontakt: Petr Stoklásek - fnaky@volny.cz, telefon: +420602942396

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: skupiny každý s každým
4(5) kol, postup do KO 16(8)

Hra bez časového limitu.

Počet hřišť: 16

Prezentace: 8:25 hod. - 9:00 hod.; začátek hry: 9:25 hod.

Ředitel turnaje: David Krajíček

Hlavní rozhodčí: Petr Stoklásek

Startovné: 200,- Kč Kč za osobu, 150,- Kč pro juniory.
V ceně oběd

Další technické údaje: Pozor! Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení: "Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen(a) se všemi řády ČFKS (pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán), které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou v areálu RAPEK na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po turnaji. Budu dodržovat případná nařízení a doporučení spojená s aktuální zdravotní, hygienickou a epidemiologickou situací platná v době konání turnaje."

Ceny: Putovní "Brkule", trofeje + další

Ostatní: Od cca 15:25 hod. doprovodný turnaj, pro nově příchozí startovné 50,- Kč/os.


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení