Kategorie turnajů ČAPEK

Regionál

Regionál neboli regionální turnaj je takový typ turnaje, kterého se účastní především týmy z daného regionu, ačkoli zúčastnit se může kdokoli z České republiky i ze zahraničí. Hrát mohou dokonce i ti hráči, kteří nemají licenci a homologované koule. Turnaj zpravidla provází uvolněnější a přátelská atmosféra. U regionálu si pořadatel může zvolit jakýkoli systém hry uznaný v řádech ČAPEK a některé regionály jsou obohaceny i o různé dovednostní soutěže. Turnaje se pohybují na hranici sportovní a společenské události a většinou se neprotahují do pozdního večera.


Prestige

Kategorie prestige je každý rok předem přidělována turnajům, které dlouhodobě dosahují vysoké sportovní kvality či vysokou sportovní kvalitu přislíbí. Těchto turnajů se obvykle účastní hráči z celé České republiky a některých přilehlých zemí. Kromě hráčů z daného regionu většinou nechybí hráči z první padesátky celostátního žebříčku. Tyto turnaje jsou uzavřeny těm, kteří nevlastní licenci českou či jiného státu a kteří nemají homologované koule. Na dodržování pravidel dohlíží rozhodčí, který je delegován Českou asociací pétanque klubů. Podobně jako u regionálu, organizátor má právo zvolit jakýkoli herní systém uznaný řády ČAPEK a je mu doporučováno přidělit určité procento ze startovních poplatků na prize money pro vítězné týmy. Turnaje jsou především sportovní záležitostí, čemuž by měly být podřízeny ostatní zájmy.


Superprestige

Kategorie superprestige je odnoží kategorie prestige a každý rok je obvykle přidělována jednomu až dvěma turnajům, které dlouhodobě dosahují vysoké sportovní kvality a kterých se kromě kompletní české špičky zúčastňuje i více kvalitních zahraničních týmů. Tyto turnaje jsou uzavřeny těm, kteří nevlastní licenci českou či jiného státu a kteří nemají homologované koule. Na dodržování pravidel dohlíží rozhodčí, který je delegován Českou asociací pétanque klubů. Jako v předchozích případech, organizátor má právo zvolit adekvátní herní systém, ale navíc musí přidělit nezanedbatelné procento ze startovních poplatků na prize money pro vítězné týmy. Turnaje jsou striktně sportovní záležitostí, čemuž jsou zcela podřízeny ostatní zájmy.


Mistrovství České republiky

Mistrovství České republiky je speciální kategorie turnajů, které mají jasnou strukturu a řád. Jde o turnaje, které jsou určené výhradně hráčům s českou licencí a kterých se nemohou zúčastnit hráči s nehomologovanými koulemi. Vítězové těchto mistrovství získávají titul mistrů České republiky a v několika kategoriích se tím pro příští rok zároveň stávají českými reprezentanty na mistrovství světa či Evropy. Organizátora vybírá Sportovně-technická komise (STK), která zároveň určuje herní systém. Nehrající rozhodčí je na mistrovské turnaje delegován Komisí rozhodčích (KR). Jde o čistě sportovní turnaje, kde je i zakázána konzumace alkoholických nápojů a kouření na hřištích. Všichni semifinalisté musí projít dechovou zkouškou. V České republice existuje devět kategorií mistrovství České republiky, a to mužů, žen, juniorů, 55+, trojic, dvojic, jednotlivců, mixů a střelby na přesnost.


Centrope Cup

Zcela speciální kategorií v rámci turnajů ČAPEK je seriál turnajů středoevropských zemí - Centrope Cup.