XXV. Kolovská koule

Číslo turnaje: 21029

Pořádá PC Kolová

Datum konání: 3.7.2021

Místo konání: Kolová

Kontakt: Ivo Kacerovský - Thall@volny.cz, telefon: 420 723 062 437

Kategorie turnaje: prestige

Typ turnaje: •• dvojice

Turnaj pro hráče pouze s platnou licencí ČAPEK.

Systém hry: švýcarský systém - 5 kol

Ze základní části se postupuje do KO šestnáctky.

Časový limit pro základní část: 55 minut.

Počet hřišť: 32

Prezentace: 08:00 - 08:45; začátek hry: 09:30

Ředitel turnaje: Radim Pacák

Delegát: Jan Marhoul

Hlavní rozhodčí: Miroslav Pešout

Startovné: 250 Kč za osobu, 100 Kč pro juniory.

Webová stránka turnaje: pc.kolova.eu

Další technické údaje: V závislosti na vývoji situace COVID-19 si pořadatel vyhrazuje právo změnit podmínky účasti, případně turnaj přesunout, nebo zcela zrušit. Každý přihlášený hráč se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení: - Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. - Za nezletilce nesou odpovědnost zákonní zástupci. - Jsem seznámen(a) se všemi řády ČFKS, pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán, které se zavazuji dodržovat. - Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám v areálu a v den konání turnaje. - Budu dodržovat případná nařízení a doporučení spojená s aktuální zdravotní, hygienickou a epidemiologickou situací platná v době konání turnaje.

Ceny: Poháry, peněžité a věcné


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení