Svatováclavské koulení

Číslo turnaje: 21050

Pořádá SKP Hranice VI.-Valšovice

Datum konání: 25.9.2021

Místo konání: Valšovice

Kontakt: Petr Tománek - p.tomanek@email.cz, telefon: 608851769

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: •• dvojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: švýcarský systém - 4 kola
KO 16, dohrávky po 8 týmech

Ze základní části se postupuje do KO šestnáctky.

Časový limit pro základní část: 50 minut.

Počet hřišť: 24

Prezentace: 7:30 - 8:00; začátek hry: 8:30

Ředitel turnaje: Petr Tománek

Hlavní rozhodčí: Zbyněk Jakeš

Startovné: 250 Kč za osobu, 125 Kč pro juniory.
Ve startovném chutná snídaně a oběd.

Ceny: Ceny od sponzorů, poháry, putovní pohár

Ostatní: Pozor! Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení: "Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen(a) se všemi řády ČFKS, pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou v areálu turnaje na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po turnaji. Budu dodržovat případná nařízení a doporučení spojená s aktuální zdravotní, hygienickou a epidemiologickou situací platná v době konání turnaje."


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení