Svatoštěpánské koule

Číslo turnaje: 16077

Pořádá PC Kolová

Datum konání: 26.12.2016

Místo konání: Kolová
areál "U Gubiše"

Kontakt: Ivo Kacerovský - thall@volny.cz, telefon: +420 723 062 437

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: •• dvojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: švýcarský systém - 4 kola

Ze základní části se postupuje do KO čtyřky.

Časový limit pro základní část: 50 minut.

Počet hřišť: 32

Prezentace: 9:30 - 10:10; začátek hry: 10:30

Ředitel turnaje: Radim Pacák

Hlavní rozhodčí: Miroslav Šplíchal

Startovné: 50 Kč za osobu, 20 Kč pro juniory.

Webová stránka turnaje: pc.kolova.eu

Další technické údaje: Koule mimo ohraničené hřiště je neplatná (viz čl.37 soutěžního řádu). Účast na celé akci na vlastní nebezpečí; za nezletilce nesou odpovědnost zákonní zástupci

Ceny: věcné 1. - 4. místo


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení