TOP KLIP

Číslo turnaje: 17071

Pořádá KLIP Litovel

Datum konání: 4.11.2017

Místo konání: Litovel

Kontakt: Josef Popelka - popelka@jplit.cz, telefon: 605263120, 724574517

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: -
podle počtu přihlášených (SW, KK)

Ze základní části se postupuje do KO osmičky.

Časový limit pro základní část: 60 minut.

Počet hřišť: 32

Prezentace: 8:00 - 8:33; začátek hry: 9:00

Ředitel turnaje: Josef Popelka

Hlavní rozhodčí: Petr Škobrtal

Startovné: 200,- Kč (8,- €) Kč za osobu, 150,- Kč (6,- €) Kč pro juniory.

Další technické údaje: Každý účastník sám odpovídá za ověření svého zdravotního stavu lékařskou prohlídkou.Hráči bez licence ČAPEK hrají na vlastní nebezpečí.

Ceny: Prize money při účasti min. 25 týmů, ceny pro vítěze, sponzorské dary

Ostatní: zájemci o bezmasé jídlo uplatní svou žádost jmenovitě min. jeden den předem elektronicky na: popelka@jplit.cz


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení