O brněnskou kouli - XXIV. ročník

Číslo turnaje: 19061

Pořádá FŇÁKY BRNO

Datum konání: 5.7.2019

Místo konání: Ratišovice
Ratišovice (u Běhařovic), okr. Znojmo, cca 70 km JZ od Brna.

Kontakt: Petr Stoklásek - fnaky@volny.cz, telefon: +420602942396

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: skupiny každý s každým - 4 kola
Některé údaje jako počet týmů v základní skupině nebo počet postupujících se mohou měnit podle počtu přihlášených týmů v závislosti na soutěžním řádu - uvedené údaje berte prosím pouze jako odhad.

Ze základní části se postupuje do KO šestnáctky.

Hra bez časového limitu.

Počet hřišť: 16

Prezentace: 8:24 - 9:00; začátek hry: 9:24

Ředitel turnaje: Renata Stoklásková

Hlavní rozhodčí: Petr Stoklásek

Startovné: 120,- Kč za osobu, 60,- Kč pro juniory.

Další technické údaje: Pozor! Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení: "Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen(a) se všemi řády ČFKS (pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán), které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou v areálu RAPEK na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po turnaji."

Ceny: Putovní "Brkule", trofeje + další

Ostatní: Cca od 14:24 hod. doprovodný turnaj trojic "VO SOLIDUS MICHALA III" (startovné zdarma pro účastníky hl. turnaje, pro nově příchozí 50,- Kč/os.). Po celý den možnost na místě zakoupit občerstvení - ve vlastní režii startujících.


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení