1. Bitva o Terezín

Číslo turnaje: 19083

Pořádá SK Sahara Vědomice

Datum konání: 23.11.2019

Místo konání: Terezín
Jízdárna Terezín, Palackého 260

Kontakt: Milan Mikyška - milan.mikyska@lactalis.cz

Kategorie turnaje: regionál

Typ turnaje: ••• trojice

Povolena hra pro hráče bez licence.

Povolena hra s nehomologovanými koulemi.

Systém hry: švýcarský systém - 4 kola
Finále bez časového limitu

Ze základní části se postupuje do KO šestnáctky.

Časový limit pro základní část: 50 minut.

Počet hřišť: 19

Prezentace: 8:00 - 8:45; začátek hry: 9:00

Ředitel turnaje: Matúš Lacko

Hlavní rozhodčí: Milan Mikyška

Startovné: 250 Kč za osobu.
DŮLEŽITÉ !!!!!!! - Pro týmy platí povinnost uhradit kompletní startovné předem na účet pořadatele, a to do 5 dnů od registrace. Plátce nemusí být přihlášený hráč. Týmy, které startovné neuhradí do 5 dnů budou smazány. Nekompletní tým smazán nebude, pokud bude mít uhrazené celé startovné. V případě neúčasti propadá zaplacené startovné pořadateli. Číslo účtu pro platbu startovného: 1960111028/3030 Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno jednoho hráče z týmu.

Ceny: Poháry a věcné ceny pro první 3 týmy.

Ostatní: Jedná se o kompletně zrekonstruovanou jízdárnu s příjemným zázemím pro hráče a novými toaletami. Prostory nejsou vytápěné proto prosím přispůsobte své oblečení aktuálním teplotám. K dispozici po celý den bude občerstvení přímo v hale. Parkování v přilehlých ulicích bez omezení


Výsledky turnaje (Zatím pouze stará verze)

Výsledky turnaje - excel ke stažení